XAMARIN IZSTRĀDĀTĀJS

Mēs meklējam talantīgu Xamarin izstrādātāju, kurš ir gatavs kļūt par komandas daļu, kuram ir pieredze augstas veiktspējas lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts rakstīt efektīvu C# kodu, vienlaikus saglabājot pilnīgu programmatūras izstrādes dzīves ciklu no koncepcijas līdz testēšanai.  

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Vizmaz 5 gadu pieredze kā izstrādātājam;
 • Vismaz 3 gadu pieredze projektēšanā, arhitektā, izstrādājot un piegādājot vairāku platformu Xamarin.Android, Xamarin.iOS un Xamarin.Forms aplikācijās;
 • Rest servisu integrēšana mobilajos telefonos;
 • Pieredze darbā ar GIT;
 • Sapratne par HIG (Human interface guidelines);
 • Prast ātri apgūt un izprast iekšējās sistēmas, procedūras un metodoloģijas;
 • Patstāvīga izpēte, analīze un risinājumu meklēšanas, ietverot problēmu risināšanas, prasmes;
 • Labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas angļu valodas zināšanas (lasot, runājot, rakstot) un labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

 Kā priekšrocību uzskatīsim: 

 • zināšanas par Mobilo Back-end pakalpojuma dizainu un arhitektūru;
 • Komandas vadītāja pieredzi.

 Pienākumi:

 • Pasniegt pilnībā funkcionējošu, testētu aplikāciju atbilstoši kvalitātes standartiem;
 • Analizēt, izstrādāt, ieviest un integrēt funkcionālās prasības esošajā risinājumā;
 • Cieši sadarbojoties ar analītiķiem, dizaineriem un pārējiem komandas locekļiem, lai sasniegtu projekta un uzņēmuma mērķus;
 • Piedāvāt risinājumus un alternatīvus skatījumus uz problēmām;
 • Koda pārskatīšana.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze starptautiskos projektos, ko pasūta  pasaules vadošie uzņēmumi;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības, sertifikācijas, dalība konferencēs;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 5000.00 EUR *

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

 Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook:http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

SPECIĀLISTS ATBILSTĪBAS UN OPERĀCIJU DEPARTAMENTAM

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs grāds) datorzinātnēs, vadībā, kvalitātes vadībā vai līdzīgā jomā;
 • Pieredze darbā ar dažāda veida dokumentu sagatavošanu (atskaites, protokolēšana, pārskati, un tml.);
 • Izpratne par procesa definīciju un procesa pieeju;
 • Analītiska domāšana, precizitāte un atbildības sajūta;
 • Labas organizatoriskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas MS Office zināšanas;
 • Teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski). Labas krievu valodas zināšanas.

 Kā priekšrocība tiks uzskatīts:

 • Darba pieredze līdzīgos amatos vai līdzīgo pienākumu izpilde;
 • Agile principu un metodoloģiju zināšana;
 • ISO saimes standartu ( piem., QMS, EnMS) zināšana.

 Pienākumi:

 • Nodrošināt projektiem nepieciešamo konsultāciju un atbalstu saskaņā ar uzņēmuma noteiktajiem procesiem un dokumentāciju;
 • Sagatavot dažāda veida dokumentāciju un ziņot attiecīgajām ieinteresētām pusēm;
 • Piedalīties ar procesu saistīto dokumentāciju (procedūras, vadlīnijas, veidnes utt.) izveidē, pārskatīšanā un atjaunināšanā;
 • Piedalīties uzņēmuma datu uzturēšanā;
 • Veikt iekšējo procesu auditus atbilstoši uzņēmumā izmantotiem  ISO Standartiem;
 • Citi uzdevumi departamenta darbības ietvaros.

Ieguvumi:

 • Priekšrocības, ko sniedz darbs lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā, kam ir izdevies saglabātar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze starptautiskos projektos, ko pasūta pasaules vadošie uzņēmumi;
 • Pievilcīga alga un kompensācijas kopums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskajās konferencēs;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi; 
 • Pastāv iespēja strādāt birojā un attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 1300.00 līdz 2000.00 EUR *

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

 

Sūtiet savu CV un references, ja ir,  vēlams angļu valodā  uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

DATU ZINĀTNIEKS

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pamatīgas mašīnmācīšanas (machine learning) zināšanas, ieskaitot varbūtības teoriju, statistiku, Big Data, uc.;
 • Pieredzē darbā ar rīku komplektu Open Source Toolkit un mašīnmacīšānas bibliotēkām
 • Eksperts mašīnmācīšanā (klasifikācija, regresija, klāsterizācija un datu iegūšana);
 • Labas algoritmu un datu struktūras zināšanas, piem., grafu teorija, galīgā stāvokļa automātu (finite state automata) teorija, uc.;
 • Iepriekšēja pieredze programmatūras risinājumu dizainā;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos);
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Tiks uzskatīts par priekšrocību:

 • Dziļas praktiskās zināšanas par Naturālās Valodas Apstrādes (Natural Language Processing) scenārijiem;
 • Praktiskā pieredzē darbā ar mašīnmācīšanas rīkiem (Sklearn, Tensorflow, Keras, PyTorch);
 • Praktiskā pieredzē darbā ar orķestrēšanas ietvariem (Kedro, Airflow, Luigi, Dask).
 • Pieredze darbā ar XML, JMS, SOAP and/or Web Services (WS-*) un citām SOA / Integrācijas  -  tehnoloģijām;
 • Maģistra vai doktora grāds saistītās jomās – Datorzinātne, Mašīnmācība, Statistika, Naturālās Valodas Apstrāde;
 • Publikācijas žurnālos un/vai konferenču dokumentācijas un pabeigto projektu apraksti (lūgums iesniegt kopā ar pieteikumu);
 • Vairāk kā 3 gadu pieredze kvalitātes sistēmu izstrādē;
 • Vairāk kā 2 gadu pieredze ar Python/R;
 • Vairāk kā 1 gada pieredze neural network tīklu izmantošanā;
 • Spēja domāt radoši un inovatīvi (out of the box), apvienot vairākus, iespējams, nesaistītus risinājumus, lai atrisinātu vienu sarežģītu problēmu.

Pienākumi:

 • Izstrādāt algoritmus kā cilvēka & datora kombināciju, lai trenētu augstas kvalitātes mašīnmācīšanas modeļus;
 • Iegūt, apstrādāt, analizēt un modelēt informāciju no strukturētiem un nestrukturētiem datiem;
 • Izmantot Deep Learning metodi un ar jaunākajiem paņēmieniem mašīnmācības modeļos attīstīt teksta apstrādes kvalitāti;
 • Cieši sadarboties ar IT personālu un klienta pārstāvjiem pētījumu rezultātu nodošanas procesā biznesa aplikācijās.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija, u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālās apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 1500.00 līdz 4200.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV, references un sludinājumā minētos dokumentus ( vēlams angļu valodā) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd?ref=hl

Sekojiet mums LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ctco/

 

 

 

DATU INŽENIERIS

Mēs meklējam Datu inženieri, kurš ir gatavs būt daļa no komandas, kura veic finanšu datu apstrādes izstrādi un analīzes risinājumu ieviešanu ražošanā.

Mēs aicinām pievienoties mūsu uzņēmumam izstrādātājus, kam ir pieredze darbā ar SQL  datu bāzēm, lielo datu kopumu apstrādē un ETL automatizācijā; kuri ir motivēti izstrādāt, efektīvas ETL  -procedūras, ievērojot visu programmatūras izstrādes dzīves ciklu no koncepcijas līdz testēšanai.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Praktiskā pieredze ETL dizainā, ieviešanā un ETL-instrumentu izmantošanā;
 • Laba izpratne par datu apstrādes principiem;
 • Laba izpratne par lietojumprogrammu projektēšanas principiem;
 • Zināšanas par programatūras izstrādes un darbības ciklu (SDLC);
 • Labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos) un laba latviešu un/vai krievu valodas zināšanas.

Darba pieredze/zināšanas:

 • RDBMS (Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL vai tamlīdzīgi);
 • Git.

Sekojošā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību:

 • Map-Reduce ietvars (Spark, Data Bricks);
 • Python un datu apstrādes ietvari (Pandas);
 • Python komponentu iesaiņošana un nepārtrauktas automātiskās testēšanas;
 • Orķestrēšanas ietvari (Kedro, Airflow, Luigi, Dask).

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

 • Pildīt programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un testēt programmatūras kodu noteiktajos termiņos atbilstoši uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārbaudīt programmatūras kodu, ziņot par pārbaudīšanas rezultātiem un veikt nepieciešamos uzlabojumus;
 • Cieši sadarboties ar Datu–arhitektiem un biznesa analītiķiem; 
 • Cieši sadarboties un nepieciešamības gadījumā palīdzēt  programmatūras testēšanas komandai.  

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 5000.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet  savu CV un rekomendācijas vēstules uz jobs@ctco.lv
Sekojiet  mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

 

FRONT – END IZSTRĀDĀTĀJS

Meklējam Front –End izstrādātāju, kurš ir gatavs apvienot tīmekļa lietojumprogrammu mākslu ar UI dizaina izstrādi; kurš, būtu gatavs apvienot vizuālo un tehnisko pusi atbilstoši uzņēmuma un projekta standartiem.        

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze SPA lietojumprogrammu izstrādē;
 • Izpratne par lietojumprogrammu izstrādes principiem;
 • Pārrobežu pārlūka atbalsts;
 • Lietojamības analīzes un definēšanas prasmes;
 • Spēja strādāt stingri ierobežotajā laika posmā;
 • Labas angļu valodas prasmes – mutvārdos un rakstos;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Tehnoloģijas:

 • Valodas: JavaScript (ES5, ES6 +), TypeScript;
 • Bibliotēkas un struktūras: Angular 12+; React.JS;
 • Pieredze ar vadības rīkiem: Redux, MobX;
 • Pieredze ar CSS + HTML, jQuery and Bootstrap;
 • CI/CD approach (Git, Atlassian BitBucket, Apache Maven, Azure DevOps).

Kā priekšrocību uzskatīsim zināšanas par:

 • Node.js;
 • GraphQL, JSON-RPC and REST;
 • Docker, Kubernetes;
 • Cloud and CI/CD (Azure DevOps, Atlassian BitBucket, Maven, NPM).

  Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Piedalīties tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē;
 • Piedalieties sprinta plānošanas un novērtēšanas sesijās;
 • Pārbaudīt un dokumentēt izstrādātu programmatūru atbilstoši uzņēmuma un projekta standartiem;
 • Sazināties ar iekšējām un ārējām projektā ieinteresētajām personām;
 • Vadīt tehnisko darbu gaitu un pārvaldīt pakļautos (ja tādi ir).

Ieguvumi:

 • Priekšrocības, ko sniedz darbs lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā, kam ir izdevies saglabātar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze starptautiskos projektos, ko pasūta pasaules vadošie uzņēmumi;
 • Pievilcīga alga un kompensācijas kopums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskajās konferencēs;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 5000.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/ 

HR ASISTENTS (LĪGUMS UZ NOTEIKTU LAIKU)

Aicinām (uz noteiktu laiku) pievienoties mūsu rekrūteru komandai aktīvu, pozitīvi noskaņotu un radošo   HR ASISTENTU, kurš ir gatavs palīdzēt BP risināt dažādus ikdienas uzdevumus un nestandarta jautājumus.

Prasības pretendentiem:

 • MS Office labas zināšanas;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas un laba krievu sarunvaloda;
 • Punktualitāte, atbildības sajūta, akurātība, ātrums un precizitātē;  
 • Labas komunikācijas prasmes un pozitīva attieksme ;
 • Iepriekšēja darba pieredze lietvedībā un/vai atskaišu sagatavošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:

 • Asistēt HR BP ( Biznesa partnerim) dažādos uzdevumos un ikdienas pienākumos;
 • Asistēt rekrūteru komandai; ievadīt datus;
 • Komunicēt ar ārpakalpojumu sniedzējiem  un potenciāliem kandidātiem; 
 • Strādāt ar uzdevumu vadības un citām iekšējam sistēmām;
 • Piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti .

 Citi nosacījumi:

Darba līgums uz 1 gadu.   

 Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 900 - 1300 EUR *

 * Noteikts atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv.

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd?ref=hl

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

TESTĒŠANAS AUTOMATIZĀCIJAS INŽENIERIS

Mēs meklējam uz detaļām orientētu testēšanas automatizācijas inženierus vairākām pozīcijām (t.sk. augstākām) ar radošu domāšanu; tādus, kuri ir gatavi sevi izaicināt dažādu testēšanas risinājumu nodrošināšanas procesā.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija: 

 • Spēja pareizi - detalizēti aprakstīt testēšanas procesus pēc specifikācijas pārskatīšanas;
 • Spēja izveidot/atjaunināt manuālas testēšanas procesus un veikt kvalitatīvu manuālo testēšanu;
 • Spēja izveidot/atjaunināt automatizētus (FIT, XML) testa gadījumus, pamatojoties uz definētajām prasībām; SQL zināšanas;
 • Spēja veikt slodzes un veiktspējas testēšanu, ieskaitot testa plānu izveidi/atjaunināšanu/rezultātu analīzi (JMeter);
 • Spēcīgas analītiskās prasmes un spēja kvalitatīvi pārskatīt specifikācijas un noskaidrot neskaidros jautājumus pie biznesa analītiķiem;
 • Darba organizēšanas prasmes;
 • Komandas spēlētājs ar labām analītiskajām un komunikācijas prasmēm;
 • Labs angļu valodas lasīšanas/runāšanas/rakstīšanas līmenis un labas latviešu un krievu valodas zināšanas. 

Papidu prasmes un kvalifikācija augstakām pozīcijām;

 • Pieredze tīmekļa lietojumprogrammu testēšanā;
 • Pieredze ar automatizētiem testēšanas rīkiem un sistēmām (piem., Selenium, REST Assured);
 • Kādas no OOP valodas zināšasna; 
 • Izpratne par testēšanas principiem, praksi un procesiem, labas zināšanas par SDLC; 
 • Spēja strādāt komandā, labas analītiskās un komunikācijas prasmes; 
 • Spēja strādāt pie uzdevumiem komandā un arī individuāli.  

Kā priekšrocību uzskatīsim: 

 • Azure mākoņpakalpojumu lietošanas pieredze;
 • Pieredzi ar Test Case un Requirements Managment rīkiem;
 • Zināšanas un pieredzi nefunkcionālā testēšanā;
 • ISTQB sertifikāts. 

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Analizēt produkta prasības, izstrādāt/uzturēt testus, tostarp atkārtoti lietojamus testa skriptus;
 • Palaist testa skriptus un analizēt/ziņot par rezultātiem;
 • Sekot līdzi labākajām darba veikšanas metodēm un jaunumiem, radot jaunus testa risinājumus;
 • Izmantot testa administrēšanas/pārvaldības un uzraudzības rīkus. 

 Ieguvumi: 

 • Priekšrocība, strādājot lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā;
 • Pieredze starptautiskos projektos;
 • Pievilcīga alga un kompensāciju kopums (veselības apdrošināšana, mobilo sakaru kompensācija utt.);
 • Uzņēmuma apmaksātās profesionālās apmācības, sertifikācijas un konferences;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.   

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): no 1700.00 līdz 4400.00 EUR *

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu  motivācijas vēstuli un CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

 

IT SISTĒMU ADMINISTRATORS / DevOps INŽENIERIS

Meklējam Sistēmu administratoru ar vēlmi kļūt par DevOps inženieri, tādu kurš ir gatavs palīdzēt dažādiem projektiem atttīstīt un uzturēt to infrastruktūru un lietojumprogrammas Cloud vidē. Ja vēlies sekot līdzi jaunajām tehnoloģijām un ieviest tās tur, kur tās der vislabāk, pievienojies mums!

 Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Ar 2 un vairāk gadu pieredzi informācijas tehnoloģijās (tīklošana, skaitļošana, uzglabāšana, Linux/Windows administrēšana utt.);
 • Darba zināšanas par virtualizāciju un konteinerizāciju (VMware, Docker, K8s uc);
 • Demonstrēta pieredze darbā ar automatizācijas rīkiem (piemēram, Ansible, Puppet u.c.);
 • Skriptu zināšanas (Bash, Python utt.);
 • Darba zināšanas par uzraudzības rīkiem, reģistrēšanu;
 • Jebkura pieredze darbā ar mākoņrisinājumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Spēja strādāt uz komandu vērstā vidē;
 • Spēja strādāt dinamiskā un strauji augošā vidē;
 • Spēja ātri pielāgoties un mācīties;
 • Uz rezultātu orientēts, organizēts un proaktīvs.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

 • Publiskās un privātās mākoņplatformas administrēšana;
 • Kubernetes konfigurācija un uzturēšana;
 • Izstrādes infrastruktūras uzturēšana; 
 • Sekot infrastruktūras kā koda principiem.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība, strādājot lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā, kuram izdevās saglabāt dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze starptautiskos projektos ar pirmā līmeņa pasaules uzņēmumiem;
 • Pievilcīgu algu un bonusu sistēmu (veselības apdrošināšana, mobilā telefona sakaru kompensācija utt.);
 • Uzņēmuma sponsorētas profesionālās apmācības, sertifikācijas un konferences;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti. 

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 2400.00 līdz 5000.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

 

PYTHON IZSTRĀDĀTĀJS / MAŠĪNMĀCĪŠANAS INŽENIERIS

Mēs meklējam Python izstrādātāju / Mašīnmācīšanas inženieri, kurš ir gatavs būt daļa no mašīnmācīšanās komandas, kas koncentrējas uz mašīnmācīšanās risinājumu ieviešanu ražošanā. Mēs meklējam izstrādātājus ar pieredzi augstas veiktspējas, uzņēmuma līmeņa lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts/a izstrādāt efektīvu Python kodu, vienlaikus sekojot līdzi pilnam programmatūras izstrādes dzīves ciklam no koncepcijas līdz testēšanai.

 Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • laba izpratne par lietojumprogrammu projektēšanas principiem;
 • Pieredze uzņēmuma tīmekļa lietojumprogrammu un REST API izstrādē;
 • Zināšanas par SDLC;
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labs angļu valodas lasīšanas/runāšanas/rakstīšanas līmenis un laba latviešu un/vai krievu valodas izpratne.

Darba pieredze/zināšanas:

 • Python;
 • Datu apstrādes ietvari (Pandas);
 • Datu vizualizācijas ietvari (Matplotlib, Seaborn);
 • Jupyter Notebooks;
 • Git;
 • RDBMS (Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL vai tamlīdzīgi);
 • Python komponentu iesaiņošana un nepārtrauktas automātiskās pārbaudes.

Sekojošā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību:

 • mašīnmācīšanās ietvari (Sklearn, Tensorflow, Keras, PyTorch);
 • orķestrēšanas ietvari (Kedro, Airflow, Luigi, Dask);
 • Azure mašīnmācīšanās;
 • Mākoņa vietējās lietojumprogrammas (Azure, Amazon, Ali);
 • Azure DevOps;
 • Java, C ++, C#;
 • Docker/Kubernetes;
 • Spark, Data Bricks.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no titula līmeņa):

 • Cieši sadarboties ar datu zinātniekiem (Izpētes komanda);
 • Pabeigt uzticētos programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un pārbaudīt programmatūras kodu noteiktos termiņos un saskaņā ar uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārskatīt programmatūras kodu, ziņot par pārskatīšanas rezultātiem un ieviest nepieciešamos uzlabojumus;
 • Cieši sadarboties ar programmatūras testēšanas komandu un, ja nepieciešams, palīdzēt viņiem.

Ieguvumi:

 • priekšrocība, strādājot lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā, kuram izdevās saglabāt dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze starptautiskos projektos pirmā līmeņa pasaules uzņēmumiem;
 • pievilcīgu algu un bonusu pakotni (veselības apdrošināšana, mobilā telefona sakaru kompensācija utt.);
 • Uzņēmuma sponsorētas profesionālās apmācības, sertifikācijas un konferences;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 5000.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi. 

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

.NET IZSTRĀDĀTĀJS

Mēs meklējam .NET Full Stack izstrādātāju kurš ir gatavs būt daļa no komandas, ar pieredzi un augstu veiktspēju, kāds, kurš ir motivēts izstrādāt efektīvu .NET kodu, vienlaikus sekojot līdzi pilnam programmatūras izstrādes dzīves ciklam no koncepta līdz testēšanai.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

  • .NET Core/.NET 5;
  • SQL Server;
  • Test driven development;
  • Understanding of SOLID design principles;
  • REST API;
  • Service Architecture (SOA/ Microservices);
  • Entity Framework.
  • Komandas spēlētājs;
  • Labas analītiskās spējas;
  • Labas komunikācijas prasmes;
  • Labas angļu valodas zināšanas: lasīt/ runāt/ rakstīt;
  • Labas krievu un latviešu valodas zināšanas.

Kā priekšrocība:

  • Angular/React/Vue.js, JavaScript/Typescript, HTML/CSS;
  • Docker;
  • Azure ( AWS of GCP);
  • Infrastruktūras pārvaldība: PaaS, IaaS, CaaS, Serverlets;
  • GraphQL;
  • Autentifikācijas protokoli (OAuth2.0, OpenID Connect, JWT);
  • Linux;
  • Nepārtrauktas integrācijas / izvietošanas rīki un prakse;
  • Infrastruktūras nodrošināšanas un konfigurācijas rīki;
  • Komandrindas skriptu veidošana (Shell/Bash/CMD/PowerShell);
  • Valodas (Javascript/Typescript, Python, etc.);
  • Citas uzglabāšanas/kešatmiņas saglabāšanas/meklētājprogrammas (MongoDB, Redis, Cassandra, Elasticsearch, etc.);
  • Veiktspējas regulēšana;
  • Risinājumi (RabbitMQ, Kafka, Azure Message Bus/Event Hubs etc.).

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Pildīt piešķirtos programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un pārbaudīt programmatūras kodu noteiktos termiņos un saskaņā ar uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārskatīt programmatūras kodu, ziņot par pārskatīšanas rezultātiem un īstenot nepieciešamos uzlabojumus;
 • Cieši sadarboties ar programmatūras testēšanas komandu un nepeiciešamības gadījumā, nodrošināt viņiem palīdzību;
 • Vadīt tehnisko darbu gaitu un pārvaldīt pakļautos (ja tādi ir);
 • Aktīva līdzdalība diskusijās ar klientu par arhitektūru un citām ar projekta saistītām pārrunām.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 5000.00 EUR

*  Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

Testēšanas Inženieris

Mēs meklējam uz detaļām orientētu testa inženieri ar radošu domāšanu: kādu, kurš ir gatavs sevi izaicināt dažādu testēšanas risinājumu nodrošināšanas procesā.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Spēja pareizi - detalizēti aprakstīt testēšanas procesus pēc specifikācijas pārskatīšanas;
 • Spēja izveidot/atjaunināt manuālas testēšanas procesus un veikt kvalitatīvu manuālo testēšanu;
 • Spēja izveidot/atjaunināt automatizētus (FIT, XML) testa gadījumus, pamatojoties uz definētajām prasībām;
 • SQL zināšanas;
 • Spēja veikt slodzes un veiktspējas testēšanu, ieskaitot testa plānu izveidi/atjaunināšanu/rezultātu analīzi (JMeter);
 • Spēcīgas analītiskās prasmes un spēja kvalitatīvi pārskatīt specifikācijas un noskaidrot neskaidros jautājumus pie biznesa analītiķiem;
 • Darba organizēšanas prasmes;
 • komandas spēlētājs ar labām analītiskajām un komunikācijas prasmēm;
 • Labs angļu valodas lasīšanas/runāšanas/rakstīšanas līmenis un labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Azure mākoņpakalpojumu lietošanas pieredze (Esamības gadījumā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ISTQB sertifikāts (Esamības gadījumā tiks uzskatīts par priekšrocību).

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no līmeņa):

 • Analizēt produkta prasības, izstrādāt/uzturēt testus, tostarp atkārtoti lietojamus testa skriptus;
 • Palaist testa skriptus un analizēt/ziņot par rezultātiem;
 • Sekot līdzi labākajām darba veikšanas metodēm un jaunumiem, radot jaunus testa risinājumus;
 • Izmantot testa administrēšanas/pārvaldības un uzraudzības rīkus.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība, strādājot lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā;
 • Pieredze starptautiskos projektos;
 • Pievilcīgu algu un kompensāciju kopumu (veselības apdrošināšana, mobilo sakaru kompensācija utt.);
 • Uzņēmuma sponsorētas profesionālās apmācības, sertifikācijas un konferences;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Kompensācija:

Mēneša alga (bruto): no 1300,00 līdz 3100,00 EUR

*Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir spēkā tikai šī darba sludinājuma darbības laikā un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma atkarībā no kandidāta prasmēm, kvalifikācijas un pieredzes.

Seko mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd?ref=hl

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

Personāla projektu vadītājs/a

Galvenie pienākumi:

 • Pārvaldīt dažādas iekšējās personāla funkcijas, projektus un procesus, piemēram:
  •  jaunu rīku ieviešana uzņēmumā,
  •  dažādu procesu / plūsmu veidošana,
  •  personāla datu / rādītāju analīze,
  •  mērķu / darbības procesu pārskats,
  •  aptauju vadīšana,
  •  darbinieku atgriezeniskās saites apstrāde,
  •  komunikācija ar bijušo darbinieku kopienu,
  •  sadarbība ar uzņēmuma tehniskajiem / plūsmu ekspertiem utt.
 • Uzturēt ar HR saistītu dokumentāciju, piemēram, amatu aprakstus, HR procesu vadlīnijas, instrukcijas utt.);
 • Ad-hoc pieprasījumu apstrāde no HR vai uzņēmuma vadības, ietverot informācijas vākšanu un / vai izpēti.

Prasības:

 • Cilvēkresursu vadības, sociālo zinātņu, organizāciju psiholoģijas, biznesa administrācijas vai izglītība saistītās nozarēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Atbilstoša darba pieredze cilvēkresursu, biznesa vadības vai saistītās jomās, vēlams IT nozarē;
 • Pilna cikla Projekta vadības pieredze, ideāli, ja ir saistīta ar jaunu rīku / platformas ieviešanu uzņēmumā;
 • Spēja vienlaikus vadīt vairākus projektus / darba plūsmas (ar vienām un tām pašām, vai dažādām ieinteresētajām pusēm);
 • MS Office prasmes lietotāja līmenī, spēja ātri apgūt jaunas programmas, izpratne par HR IT risinājumiem (procesi - rīku mijiedarbība);
 • Ātri mācīties, spēja apstrādāt lielu informācijas daudzumu, uzmanība detaļām;
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes:
  •  aktīvi piedalīties / klausīties, proaktīvs komunikācijā,
  •  spēja vienot cilvēkus, lai sasniegtu kopīgu mērķi,
  •  attīstīta empātija un spēja sniegt atbalstu,
  •  uz pakalpojumu un rezultātu orientēts,
  •  spēja analizēt panākumus un kļūdas, kā arī mācīties no tām.
 • Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • B2 vai augstāka līmeņa angļu valodas zināšanas, labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Piedāvātās priekšrocības:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā, kuram izdevies saglabāt dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pievilcīgs atalgojums un kompensāciju pakete (veselības apdrošināšana, mobilo pakalpojumu kompensācija utt.);
 • Mūsdienīgs birojs ar autostāvvietu / iespēja strādāt no mājām;
 • Uzņēmuma atbalstīta profesionālā apmācība un sertifikāti;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Draudzīga un atbalstoša komanda.

Atalgojums:

 Mēneša alga (bruto): 1900 - 2400

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir aktuāla tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

 

 

BIROJA ADMINISTRĀTORS(-E) un CEĻOŠANAS MENEDŽERIS(-E)

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Nodrošināt, ka lietvedība tiek veikta saskaņā ar likumdošanu un uzņēmuma iekšējiem noteikumiem;
 • Sagatavot (ieskaitot tulkošanu, ja nepieciešams) dokumentus pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma;
 • Plānot sapulces pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma;
 • Rūpēties par ienākošo un izejošo saraksti, atbildēt uz tālruņa zvaniem un pāradresēt tos;
 • Pārliecināties, ka birojs ir nodrošināts ar ikdienai nepieciešamo:  kancelejas preces, papīrs, tāfeles, mājsaimniecības preces, tēja, kafija;
 • Organizēt/plānot darba vietas uzņēmuma darbiniekiem;
 • Rūpēties par uzņēmuma piegādātājiem piegādes pieņemšanas laikā biroja telpās;
 • Organizēt pasākumus, kas saistīti ar uzņēmuma viesu apmeklējumiem (viesnīcu rezervēšana, vīzu noformēšana utt.);
 • Atbalstīt darbinieku komandējumu organizēšanu, ieskaitot vīzas, ceļojumu apdrošināšanu, viesnīcu / dzīvokļu rezervēšanu, biļetes, transportu no / uz lidostu / dzelzceļa staciju utt;
 • Organizēt korporatīvos pasākumus un noformēt biroja telpas svetkiem;
 • Koordinēt sadarbību ar telekomunikāciju nodrošinātāju.

Prasības:

 • Zināšanas par Latvijas likumdošanas prasībām dokumentu pārvaldībai;
 • MS Office zināšanas lietotāja līmenī (piemēram, MS Word, MS Excel);
 • Dokumentēšanas prasmes, ieskaitot drukāšanu;
 • Spēja strādāt ar biroja tehniku ​​(fakss, daudzfunkcionāls biroja aparāts, skeneris utt.);
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • Labas problēmu risināšanas prasmes;
 • Prasme pielāgoties un spēja strādāt dinamiskā vidē;
 • Labas sarunvalodas un rakstiskās latviešu valodas zināšanas;
 • Labas sarunvalodas un rakstiskās angļu valodas zināšanas;
 • Labas krievu valodas zināšanas.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskā uzņēmumā;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopoums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 900.00 līdz 1200.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet  savu CV un references uz jobs@ctco.lv
Sekojiet  mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

 

UI / UX DIZAINERIS

Mēs meklējam pieredzējušu un kreatīvu UI / UX Dizaineri, kurš vēlētos pievienoties mūsu augošajai produktu un lietojamības dizaina izstrādes komandai.

Jūsu misija, ja izvēlēsieties to pieņemt, būs saistīta ar ciešu sadarbību ar dažādām iekšējām un ārējām komandām, palīdzot tām izstrādāt inovatīvus produktus priekš lielākajām pasaules kompānijām, visās platformās un nozarēs, piedāvājot tām lietojamības scenārijus, prototipus un pabeigtu produktu dizainu.

Pienākumi:

 • Cieši sadarbojieties ar citiem lietojamības dizaina izstrādēs komandas dalībniekiem, produktu vadītājiem un izstrādes komandām, lai izstrādātu koncepcijas, lietojamības scenārijus un pabeigta produkta dizainu dažādām sarežģītām tīmekļa un mobilajām lietojumprogrammām;
 • Izstrādāt prototipus, analizēt prasības, veikt lietotāju intervēšanu un piedalīties lietotāju testēšanas sesijās;
 • Sadarboties ar citām iesaistītajām pusēm, definējot izstrādāto programmu lietotāja interfeisa dizaina standartus, lai panāktu integrētu un konsekventu dizainu;
 • Atbalstīt un piedalīties notiekošajos pētījumos par lietotāju dizaina izstrādes labākām praksēm mobilajā un tīmekļa izstrādes sfērās;
 • Sekot jaunumiem par mūsdienu dizaina tendencēm;
 • Sekot radošā direktora norādījumiem un būt atvērtam pret jau saražoto dizaina aktīvu evolūcijai;
 • Spēja strādāt pie vairākiem projektiem, būt organizētam, ar izcilām laika vadības prasmēm;
 • Pienākumi var atšķirties atkarībā no amata līmeņa.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Vismaz 3 gadu pieredze UI dizaina izstrādē (web, desktop un mobile);
 • Laba izpratne par UX jēdzieniem un to pielietošanu praksē;
 • Vismaz minimāla pieredze sarežģītu biznesa lietojumprogrammu UI/UX izstrādē;
 • Pietiekamas zināšanas par lietojamības, pieejamības un informācijas arhitektūras koncepcijām;
 • Eksperta līmeņa zināšanas Sketch vai Figma programmās;
 • Pieredzējušā lietotāja līmenis Adobe standarta programmās: Photoshop, Illustrator, inDesign;
 • Zināšanas un pieredze ar Adobe After Effects un Premiere tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Veiksmīgi piegādātu projektu portfolio, kas demonstrē kandidāta kompetenci.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums: 

Mēneša alga (bruto): no 1800 līdz 3200 EUR.*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu  motivācijas vēstuli un CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

 

Power BI/MS SQL eksperts

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Augsta līmeņa pieredze ar MS Power BI;
 • MS SQL Server izstrādes pieredze;
 • Spēja strādāt ar biznesa lietotājiem;
 • Labas angļu valodas (lasīšanas / runāšanas / rakstīšanas) līmenis un laba latviešu un krievu valodas izpratne.

 Kā priekšrocība:

 • Agile / MS DevOps zināšanas;
 • Pieredze darbā ar Azure Data Lake;
 • Vēlama SSIS / datu glabāšanas pieredze.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no profesionālā līmeņa):

 • Ataskaišu izstrāde/izveide programmā Power BI;
 • Datu pārveide no transakciju sistēmas uz pārskatu shēmu datu ezerā.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2000 – 4700 Eur

Līgums līdz 12 mēnešiem.

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu  motivācijas vēstuli un CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd  

 

 

 

HR Speciālists

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Zināšanas par Latvijas likumdošanas prasībām attiecībā uz dokumentu pārvaldību un cilvēkresursu vadību;
 • Zināšanas par ar personālu saistītajiem dokumentācijas standartiem Latvijā;
 • HR procesu pārzināšana
 • brīvi pārvalda latviešu un angļu valodas (lasīšana / runāšana / rakstīšana) un krievu valodu (runāšana);
 • Iepriekšēja darba pieredze cilvēkresursu, biznesa vadības vai saistītās jomās tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:

 • Uzturēt darbinieku reģistrus, personāla datus un uzskaiti saskaņā ar LR likumdošanu un noteikumiem;
 • Uzturēt darbā pieņemšanas procesus saskaņā ar noteikto kārtību, un sniegt papildu atbalstu, pieņemot darbā citu valstu pilsoņus, ieskaitot dokumentu sagatavošanu un procesu uzraudzību;
 • Nodrošināt un uzturēt dažādas ar personālu saistītas aktivitātes (atvaļinājumi, pārcelšana citur utt.).

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopoums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Draudzīga un atbalstoša komanda.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 1000 - 1400 Eur

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi. 

Sūtiet  savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet  mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

 

Front–End Izstrādātājs

Meklējam Front –End izstrādātāju, kurš ir gatavs apvienot tīmekļa lietojumprogrammu mākslu ar UI dizaina izstrādi; kurš, būtu gatavs apvienot vizuālo un tehnisko pusi atbilstoši uzņēmuma un projekta standartiem.        

Personiskās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze SPA lietojumprogrammu izstrādē;
 • Izpratne par lietojumprogrammu izstrādes principiem;
 • Spēja strādāt stingri ierobežotajā laika posmā;
 • Pārrobežu pārlūka atbalsts;
 • Lietojamības analīzes un definēšanas prasmes;
 • Labs angļu valodas prasmes – mutvārdos un rakstos;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Tehnoloģijas:

 • Valodas: JavaScript, TypeScript;
 • Bibliotēkas un sruktūras: React.JS
 • Pieredze ar vadības rīkiem (Redux, MobX).

Kā priekšrocību uzskatīsim zināšanas par:

 • Cloud (Amazon, Azure, Google)
 • Pieredze ar Node.js
 • Pieredze ar GraphQL

  Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Piedalīties tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē;
 • Piedalieties sprinta plānošanas un novērtēšanas sesijās;
 • Pārbaudīt un dokumentēt izstrādātu programmatūru atbilstoši uzņēmuma un projekta standartiem;
 • Sazināties ar iekšējām un ārējām projektā ieinteresētajām personām;
 • Vadīt tehnisko darbu gaitu un pārvaldīt pakļautos (ja tādi ir).

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 4700.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu  motivācijas vēstuli un CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd  

DATU ARHITEKTS

Šajā amatā vajadzēs aktīvi piedalīties/vadīt konsultācijas par uzņēmuma arhitektūras un attīstības risinājumiem.  Ja tu esi komandas spēlētājs un efektīvas arhitektūras piekrītējs un profesionāli  sadarbojies ar klientiem no visām pasaules pusēm, mēs gaidām tieši tevi!      

 Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Ierosināt un ievest risinājumus par dažādu datu domēnu pārcelšanu  no  lokālās monolītas Oracle datu bāzes dažādu glabāšanu veidu publiskos mākoņos (MS Azure);
 • Spēja saņemt un analizēt funkcionālās un nefunkcionalās datu pieejamības prasības;
 • Praktiska pieredze darbā ar NoSQL glabāšanas risinājumiem (Document, Key Value, Data Lake, Azure Storage)   
 • Teicamas iemaņas darbā ar SQL datu bāzēm (Oracle, PostgreSQL);
 • Praktiskā pieredze darbā ar ETL procesu dizainu un ieviešanu, kā arī ar Data Transformation instrumentiem;
 • Pazdiļināta izpratne par datu horizontālās mērogojamības (scalability) principiem;
 • Eksperta līmeņa zināšanas par uz publisko mākoņu (Azure, Amazon) balstītām glabāšanas platformām;
 • Proaktīvs;
 • Pašorganizēts;
 • Komandas spēlētājs;
 • Teicamas angļu valodas zināšanas;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Kā priekšrocība tiks uzskatīts:

 • Praktiskā pieredze "high-loaded" OLTP datu bāzu izstrādē;
 • Pieredze ar BigData (Spark, Hadoop);
 • Notikumu menedžments (Kafka);
 • Pieredze ar BI un Analytics;
 • Peredze ar Ontologies, Graph DBs un līdzīgām sistēmām;
 • Proaktīva un Reaktīva darbību pielagošana (SQL un NoSQL datu bāzēs);
 • Zināšanas par programmatūras izstrādes darbības ciklu.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Saņemt, analizēt un formalizēt funkcionālās un nefunkcionalās datu pieejamības prasības;
 • Piedāvāt dizainu ierosinājumus iespejamām Azure Cloud glabāšanas opcijām, pamatojoties uz saņemtajām prasībām;  
 • Veikt dažādas POC (proofs-of-concept) koncepcijas, lai īstenotu piedavātā glabāšanas risinājuma dizainu;
 • Prezentēt POC rezultātus un piedavātā glabāšanas dizaina koncepcijas arhitektu komandai un klientiem/ projekta pasūtītājiem;
 • Notiekt detalizētu koncepciju un ieviešanas plānu datu domēna migrācijai mākonī;
 • Piedalīties ieviešanas procesā kopā ar izstrādātāju komandu. Nodrošināt komandas tehnisko vadību.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 4800.00 līdz 6500.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

IT DROŠĪBAS SPECIĀLISTS

kas sniegtu pievienotu vērtību, un uzlabotu uzņēmuma darbību. Ieviešot sistemātisku un disciplinētu pieeju, lai pilnveidotu pārvaldības procesu efektivitāti.

Profesionālās prasmes un kvalifikācijas:

 • Vēlams Bakalaura grāds - Datorzinātnē ar IT projektu vadītāja iemaņām;
 • Pieredze ar ISO 27001 standartiem;
 • Pieredze audita veikšanā;
 • Vēlama darba pieredze IT drošības speciālista amatā;
 • Vēlama darba pieredze ar datu drošības sertifikācijām (piemēram, CISA);
 • Iemaņas lietišķājā dokumentācijas
 • Spēja strādāt komandā;
 • Prasme efektīvi plānot savu darba laiku;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Tehniskās iemaņas:

 • Izpratne par procesa definīciju un procesa pieeju;
 • Vispārēja izpratne par programmatūras izstrādes dzīves ciklu;

Kā priekšrocību uzskatīsim zināšanas par:

 • Agile principu un metodoloģiju;
 • ISO standartiem;

Pienākumi:

 • SDLC auditi / novērtējumi;
 • Informācijas drošības auditi / novērtējumi;
 • Dokumentācijas izstrādē un uzlabošanā (procedūras, vadlīnijas, veidnes utt.);
 • Apmācības programmu izstrāde;
 • Nodrošināt nepieciešamās konsultācijas un konsultēt projektus saistībā ar IT drošības procesiem un dokumentācijām;
 • Atskaišu sagatavošana un informēšana;
 • Uzņēmuma Datu bāzes administrēšana;

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Gūt pieredze strādājot starptautiskos projektos ar pasaulē atpazīstamākajiem uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/ pasīva dalība starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto):  1700 līdz 2800 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

 Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

 

Kiberdrošības speciālists

Mēs meklējam tieši Tevi. Ja Tev ir pieredze un esi strādājis kiberdrošības jomā. Pievienojies nozares vadošajai ekspertu komandai.

Prasības:

 • 3- 5 gadu pieredze kiberdrošības jomā (piemēram, Security Design & Code-review, Information Security Architect, Penetration Testing);
 • Vismaz divus gadu pieredze Cloud infrastruktūras un arhitektūras jomā;
 • Pieredze informācijas tehnoloģiju drošībā (Networking/OS/Database) arī publiskajos mākoņos (piem. Azure, AWS, AliCloud) ;
 • Pieredze darbā ar Docker Image Hardening;
 • Pieredze darbā ar Kubernetes;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Izcilas komunikācijas prasmes;
 • Spēju pārvaldīt vairākus pienākumus vienlaikus.

Kā priekšrocība:

 • Pieredze darbā ar Azure DevOps;
 • Pieredze darbā ar informācijas tehnoloģiju drošības standartiem un noteikumiem;
 • Atbilstoši sertifikāti (CEH, CISM, CISSP, utt.)
 • Padziļinātas zināšanas programmēšanā;
 • vai BA datorzinātņu specialitātē.

Pienākumi:

 • Uzturēt un vadīt kiberdrošības stratēģijas. Piemēram mākoņu infrastruktūras drošības projektēšanu un pārskatīšanu, sarkanās komandas uzdevumi un reaģēšanu uz notikumiem;
 • Sniegt konsultācijas klientiem kiberdrošības jomā, kā arī atbalstīt viņu mainīgās vajadzības;
 • Cieši sadarbojieties ar pieredzējušiem izstrādātājiem un IT personālu, lai tālāk palīdzētu attīstīt viņu programmatūras drošības prasmes, produktus un procesus;
 • Uzlabot esošo drošības sistēmu, kā arī izstrādāt jaunas metodes, rīkus un pakalpojumus, kas palīdzes uzņēmumam attīstīties un uzlabot piedāvājumu;
 • Izpratne par drošības novērtējuma ziņojumu, kā arī prast to izveidot;
 • Veidot un prezentēt prezentācijas mūsu klientiem un vadības komandām.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti no mājām.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2800 – 4500 EUR   

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

Drošības inženieris

Drošības inženiera loma ietver aktīvu iesaistīšanos uzņēmuma drošības uzturēšanā, atklājot vājos punktus, ierosinot risinājumus un veicot preventatīvas darbības.

Mēs meklējam Drošības inženieri, kurš ir gatavs “domāt kā hakeris”, lai novērstu drošības pārkāpumus  un vienmēr būtu vienu soli priekšā; cilvēku, kurš pievērš uzmanību detaļām.

Profesionālās prasmes un kvalifikācijas:

 • Iepriekšēja pieredze sistēmas administratora vai līdzīgā amatā;
 • Pieredze ar ugunsmūriem;
 • Pieredze ar “Vulnerability Management” instrumentiem;
 • Zināšanas par e-pastu drošību;
 • SSDLC izpratne;
 • Pieredze ar skriptu valodām (piemēram, PowerShell, Bash, Python) ;
 • Pamatzināšanas par Cloud native aplikācijām (AWS, Azure) ;
 • Labas zināšanas un izpratne par šifrēšanas tehnoloģijām un protokoliem;
 • Interese par visiem pētniecības un attīstības aspektiem drošības jomā;
 • Labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas angļu valodas prasmes;
 • Latviešu un krievu valodas zināšanas.

Kā priekšrocību uzskatīsim zināšanas par: 

 • Pieredze ar Cloud native aplikācijām (AWS, Azure) ;
 • Pieredze ar SSDLC;
 • Autentifikācijas un autorizācijas tehnoloģiju izpratne (OpenID, OAuth, SSO, SAML) ;
 • Drošības risinājumu ieviešanas pieredze.

Pienākumi:

 • IT ievainojamību skenēšana un patchings;
 • Aktīvi piedalīties jaunu risinājumu/pakalpojumu ieviešanā, drošības pārbaudes veikšanai;
 • Problēmu novēršana un atkļūdošana (drošības incidentu uzraudzība un reaģēšana) ;
 • Protokolu un procedūru izstrāde;
 • Iekšējā audita veikšana un piedalīšanās ārējos drošības auditos;
 • Konsultēt pardrošības risinājumiem.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti no mājām.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2800 – 4500 EUR   

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Mēs meklējam personu, kas būs piemērota tehniskā autora amatam, kuras uzdevums būtu palīdzēt arhitektu / biznesa / sistēmu analītiķu komandai saziņā ar galvenajām ārējām ieinteresētajām personām un veicināt augstas kvalitātes komunikācijas materiālu (tehniskā arhitektūra un dizaina dokumentācija, slaidu klāji, fona attēli, projektu wiki lapas utt.).

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze tehniskā darba izstrādē
 • Izpratne par IT principiem
 • Ļoti labas vizuālā noformējuma prasmes ar MS Power Point, MS Word, MS Exel
 • Pieredze ar diagrammu rīkiem (piem., MS Visio, Adobe, Illustrator)
 • Teicamas angļu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski)
 • Analītiskās un problēmu risināšanas prasmes
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Spēja nodrošināt augstas kvalitātes dokumentāciju, pievēršot uzmanību detaļām
 • Spēja ātri aptvert sarežģītas tehniskas koncepcijas un padarīt tās viegli saprotamas tekstā un attēlos

Kā priekšrocība:

 • Universitātes grāds Datorzinātnēs, Inženierzinātnēs vai līdzvērtīgi
 • Pamatzināšanas par SDLC un programmatūras izstrādi
 • Pieredze programmatūras dokumentācijas tehniskā izstrādē
 • Zināšanas par visām markup valodām, Git, Jira, AsciiDoctor vai līdzīgiem rīkiem
 • Dizaina domāšana, iepriekšējā praktiskā pieredze

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

 • Labot, pārskatīt un veikt atjauninājumus tehniskās arhitektūras un dizaina dokumentiem, prezentācijām, instrukcijām, FAQ, projekta wiki rakstiem un citiem komunikācijas materiāliem.
 • Sagatavot pārliecinošas prezentācijas, pamatojoties uz ārējo ieinteresēto personu un projekta komandu.
 • Attiecīgajām ieinteresētajām personām nodrošināt piekļuvi visatbilstošākajai jaunākajai informācijai, uzturot, organizējot un savstarpēji atsaucoties uz dokumentiem, prezentācijām un projekta wiki rakstiem.
 • Iegūt informāciju no tikšanās diskusijām ar ieinteresētajām personām un sagatavot kopsavilkumu ar galvenajiem punktiem (priekšmeti, par kuriem var rīkoties, jautājumi).

Izmantot piemērotus pasākumus skaidram un precīzam informācijas attēlojumam labākai lasītāja izpratnei:

 • Veidot loģisku satura struktūru, nodrošinot skaidrus ziņojumus sinhronizācijā ar saziņas materiālu mērķi;
 • Izveidot un / vai atlasīt atbilstošas ​​papildinošās ilustrācijas (piem., zīmējumus, diagrammas utt.) labākai lasītāja izpratnei;
 • Vienkāršot sarežģītu tehnisko koncepciju tekstuālu / ilustratīvu attēlojumu, lai tas būtu draudzīgāks attēlojums biznesam lasītājiem ;
 • Pēc nepieciešamības sagatavot papilddokumentāciju, piemēram: Glosārijus, FAQ un instrukcijas.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālās apmācības un sertifikācijās;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto):  1600.00 līdz 2300.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd   

Vecākais testēšanas automatizācijas inženieris

Mēs meklējam talantīgu, vērīgu un orientētu uz detaļām, vecāko testēšanas automatizācijas inženieri ar radošu domāšanu, kurš ir gatavs radīt jaunas idejas un risinājumus automātiskās testēšanas procesā.

Profesionālās prasmes un kvalifikācijas:

 • Pieredze tīmekļa lietojumprogrammu testēšanā;
 • Pieredze ar automatizētiem testēšanas rīkiem un sistēmām (Selenium, REST Assured);
 • Pieredze ar OOP valodām; 
 • Izpratne par testēšanas principiem, praksi un procesiem, labas zināšanas par SDLC; 
 • Spēja strādāt komandā, labas analītiskās un komunikācijas prasmes; 
 • Labas angļu, latviešu un krievu valodas zināšanas; 
 • Spēja strādāt pie uzdevumiem gan komandā, gan individuāli.

Kā priekšrocību uzskatīsim: 

 • Pieredzi ar Test Case un Requirements Managment rīkiem;
 • Zināšanas un pieredzi nefunkcionālā testēšanā.

Pienākumi:

 • Analizēt produktu prasības, izstrādāt un uzturēt testus, tostarp atkārtoti lietojamus testa skriptus;
 • Palaist testa skriptus un analizēt, ziņot par rezultātiem (automatizēta un manuāla testēšana (80/20);
 • Sekot līdzi jaunākajām un labākajām darba praksēm, radot jaunus automatizētus testēšanas risinājumus;
 • Izmantot testu administrēšanas, vadības un uzraudzības instrumentus pēc vajadzības;
 • UAT/POS atbalsts.

Ieguvumi:

 • Priekšrocības, ko sniedz darbs lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā, kam ir izdevies saglabātar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze starptautiskos projektos, ko pasūta pasaules vadošie uzņēmumi;
 • Pievilcīga algas un kompensācijas paka (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas u.c);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskajās konferencēs;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti no mājām (atkarīgi no projekta).

Atalgojums:  Mēneša alga (bruto): 3000.00 līdz 4400.00 EUR*

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd  

BIZNESA ANALĪTIĶIS

Šī loma ietver aktīvu līdzdalību/vadību izaicinošu projektu izstrādē, izmantojot programmatūras izstrādes labākās prakses. Ja Jūs esat komandas spēlētājs ar labām komunikācijas spējām un Jums patīk sarežģīti analīzes uzdevumi - mēs gaidām Jūs!

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze biznesa analītiķa amatā IT uzņēmumā vai nodaļā
 • Zināšanas par prasību, izskaidrošanas, prioritāšu noteikšanas un novērtēšanas tehnikām;
 • Spēja un vēlme analizēt programmatūras risinājumus, ka arī rakstīt atbilstošas specifikācijas
 • Iepriekšējā pieredze uzņēmumu lietojumprogrammu izstrādē un integrācijā
 • Pieredze starptautiska līmeņa uzņemumos/projektos
 • Augstas komunikācijas un prezentācijas prasmes
 • Spēja strādāt komandā
 • Pieredze Agile/Scrum praksēs, pieredze komandas vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Teicamas angļu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas

Pienākumi:

 • Apkopot nepieciešamās funkcionālās un nefunkcionālās prasības, ierobežojumus no projektu ieinteresētajām personām;
 • Izstrādāt, plānot un dokumentēt sistēmas prasības, pamatojoties uz klientu pieprasījumiem
 • Piedalīties tehnoloģiju novērtēšanā un programmatūras prototipu veidošanā
 • Pilnīga prasību dzīves cikla pārvaldība
 • Aktīvi informēt klientu pārstāvjus un kompānijas vadību par paveikto darbu un rezultātiem (mutiski, prezentāciju, ziņojumu, e-pasta uc veidā).

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2500.00 līdz 4000.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

Xamarin C# izstrādātājs

Mēs meklējam talantīgu Xamarin programmētāju, kurš ir gatavs kļūt par komandas daļu, kuram ir pieredze augstas veiktspējas lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts rakstīt efektīvu C# kodu, vienlaikus saglabājot pilnīgu programmatūras izstrādes dzīves ciklu no koncepcijas līdz testēšanai.  

 • Vismaz 4 gadu pieredze IT;
 • Vismaz 2 gadu pieredze ar .NET un C#;
 • Xamarin mobilo aplikāciju izstrādes pieredze (iOS, Android);
 • Pieredze darbā ar API un core-data;
 • Ļoti labas atkļūdošanas (debugging) prasmes;
 • Pieredze darbā ar Git;
 • Labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas angļu valodas prasmes;
 • Latviešu un krievu valodas prasmes.

Kā priekšrocību uzskatīsim zināšanas par: 

 • Cloud native aplikācijām (AWS, Azure).

Pienākumi:

 • Uzlabot un uzturēt esošo kodu;
 • Strādāt ar datu bāzēm, serveriem, mikro-servisiem, API, un visus šos procesus integrēt natīvajā vidē (native environment);
 • Cieši sadarboties, piedāvājot problēmu risinājumus un alternatīvu viedokli;
 • Koda pārskatīšana.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 4700.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS

Kā PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTAM tavs izaicinājums būs atlasīt un pieņemt darbā darbiniekus, kam ir augstā kvalifikācija un/vai liels izaugsmes potenciāls.

Ja Tavs izaicinājums ir meklēt talantus - mēs Tevi gaidām!

Profesionālās prasmes un kvalifikācijas:

 • Iepriekšēja darba pieredze personāla atlasē, vēlams IT jomā;
 • Zināšanas par labākajām personāla atlases metodikām;
 • Zināšanas par darba tirgu;
 • Spēja pielāgoties dinamiskai darba videi;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • Labas angļu, latviešu un krievu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • Proaktīvi meklēt un piesaistīt potenciālos kandidātus uzņēmumam;
 • Pārvaldīt meklēšanas procesu, intervēšanu un visas saistītās darbības līdz uzņemšanai darbā;
 • Apmeklēt svarīgākos nozares pasākumus;
 • Uzturēt saziņu ar kandidātiem;
 • Saglabāt visu nepieciešamo ar darbu saistīto informāciju.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība, strādājot lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā, kuram izdevās saglabāt dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze starptautiskos projektos ar pirmā līmeņa pasaules uzņēmumiem;
 • Pievilcīgu algu un bonusu sistēmu (veselības apdrošināšana, mobilā telefona sakaru kompensācija utt.);
 • Uzņēmuma sponsorētas profesionālās apmācības, sertifikācijas un konferences;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Citi nosacījumi: Sākotnēji līgums uz 1 gadu, ar iespēju pagarināt.

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): no 1300.00 līdz 2200.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciāla kandidāta prasmēm, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV (velams angļu valodā) uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/ 

JAVA IZSTRĀDĀTĀJS

Mēs meklējam talantīgu JAVA - izstrādātāju, kurš ir gatavs kļūt par komandas daļu, kurai ir pieredze augstas veiktspējas lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts rakstīt efektīvu kodu, vienlaikus saglabājot pilnīgu programmatūras izstrādes dzīves ciklu no koncepcijas līdz testēšanai. 

Profesionālās prasmes un kvalifikācija: 

 • Laba izpratne par lietojumprogrammu izstrādes principiem;  
 • Pieredze uzņēmumu lietojumprogrammu izstrādē; 
 • Programmatūras dzīves cikla izstrādes zināšana; 
 • Spēja strādāt komandā, labas analītiskās un komunikācijas prasmes; 
 • Labas angļu valodas līmenis – mutvārdos un rakstos; latviešu un krievu valodas zināšanas. 

 Darba pieredze uz zināšanas par: 

 • JEE vai Spring; 
 • Hibernate; 
 • REST protokoliem; 
 • Datu bāzēm (Oracle, PostgreSQL vai līdzīgām). 

Kā priekšrocību uzskatīsim zināšanas par: 

 • Mikro pakalpojumu arhitektūru; 
 • Docker / Kubernetes; 
 • Cloud native aplikācijām (AWS, Azure); 

 Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa): 

 • Pildīt piešķirtos programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un pārbaudīt programmatūras kodu noteiktajos termiņos atbilstoši uzņēmuma/projekta standartiem; 
 • Pārskatīt programmatūras kodu, ziņot par pārskatīšanas rezultātiem un īstenot nepieciešamos uzlabojumus; 
 • Cieši sadarboties ar programmatūras testēšanas komandu un, nepeiciešamības gadījumā, nodrošināt viņiem palīdzību; 
 • Vadīt tehnisko darbu gaitu un pārvaldīt pakļautos (ja tādi ir). 

 Ieguvumi: 

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi; 
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem; 
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc); 
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas; 
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs; 
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas; 
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti 

 Atalgojums: 

Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 5000.00 EUR *

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciāla kandidāta prasmēm, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/ 

 

TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLISTS

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Augstākā izglītība vēlama, bet nav obligāta;
 • 2+ gadi iepriekšējā pieredze Tehniskā Atbalsta Speciālista pozīcijā vai līdzīgā jomā;
 • Pieredze datoru perifērijas ierīču uzturēšanā;
 • Pieredze ar vadu / bezvadu tīkliem;
 • Windows 10/2016 instalēšana, konfigurēšana, problēmu novēršana;
 • Datortehnikas zināšanas (uzstrādīšana, demontāža, detaļu mainīšana, problēmu novēršana);
 • Zināšanas par servera aparatūru;
 • Zināšanas par MS Office pakotnēm (ieskaitot O365);
 • Zināšanas par tīkla pamatprincipiem;
 • Zināšanas par klienta tīkla konfigurāciju, kabeļiem un problēmu risināšana;
 • Izpratne par maršrutēšanas pamatprincipiem, tīkla adresēm un maskām;
 • Pamatzināšanas par vadāmiem slēdžiem (VLAN utt.);
 • Active Directory (AD) pamatzināšanas;
 • Analītiskās un dokumentācijas sagatavošanas  prasmes;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • Latviešu un krievu valodas zināšanas; 
 • Labas angļu valodas (runāšana, sapratne, rakstīšana) zināšanas.

 Kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze:

 • Pieredze darbā ar AzureAD/ExchangeOnline/SharePoint/InTune

 Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti. 

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 1500.00 līdz 2000.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

Vecākais .NET programmētājs

Mēs meklējam talantīgu .NET Full Stack programmētāju, kurš ir gatavs kļūt par komandas daļu, kurai ir pieredze augstas veiktspējas lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts rakstīt efektīvu .NET kodu, vienlaikus saglabājot pilnīgu programmatūras izstrādes dzīves ciklu no koncepcijas līdz testēšanai.  

Profesionālās  prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze darbā ar šādām tehnoloģijām:
  • .NET Core/.NET 5;
  • SQL serveris;
  • Test-driven izstrāde;
  • SOLID projektēšanas principu izpratne;
  • REST API;
  • Servisa Arhitektūra (SOA/Mikroservisi);
  • Entity Framework.
 • Kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze kādā no minētam tehnoloģijām:
  • Angular/React/Vue.js, JavaScript/Typescript, HTML/CSS;
  • Docker;
  • Azure (jebkura cita publiska mākoņa pieredze, piemēram, AWS of GCP);
  • Infrastruktūras pārvaldība: PaaS, IaaS, CaaS, Serverlets;
  • GraphQL;
  • Autentifikācijas protokoli (0, OpenID Connect, JWT);
  • Linux;
  • Nepārtrauktas integrācijas / ieviešanas rīki un prakse (CI/CD/);
  • Infrastruktūras nodrošināšanas un konfigurēšanas rīki;
  • Komandrindas skripti (Shell/Bash/CMD/PowerShell);
  • Skriptu valodas (Javascript/Typescript, Python, etc.);
  • Citi uzglabāšanas / kešatmiņas / meklētājprogrammas (MongoDB, Redis, Cassandra, Elasticsearch);
  • Veiktspējas noskaņošana;
  • Ziņojumu apmaiņas risinājumi (RabbitMQ, Kafka, Azure Message Bus / Event Hubs utt.).
 • Papildus iemaņas:
  • Komandas spēlētājs;
  • Brīvdomīgs;
  • Labas analītiskās spējas;
  • Labas komunikācijas prasmes;
  • Labs angļu valodas lasīšanas / runāšanas / rakstīšanas līmenis;
  • Laba latviešu un krievu valodas izpratne.

Pienākumi  (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Pildīt piešķirtos programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un pārbaudīt programmatūras kodu noteiktajos termiņos atbilstoši uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārskatīt programmatūras kodu, ziņot par pārskatīšanas rezultātiem un īstenot nepieciešamos uzlabojumus;
 • Cieši sadarboties ar programmatūras testēšanas komandu un arhitektūras komandu un vajadzības gadījumā palīdziet viņiem;
 • Vadīt tehnisko darbu (-us) un mentorēt pakļautos, ja tādi ir;
 • Aktīvi piedalīties arhitektūras un citās diskusijās ar klientu.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  apkopojums (veselības apdrošināšana, apmaksas telefonsarunas uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi
 • Iespēja strādāt no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 4700.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd    

 

Jaunākais IT-risinājumu arhitekts/ Projektu vadītājs

Mēs meklējam Jaunāko IT-risinājumu arhitektu /Projektu vadītāju kas būs galvenā kontaktpersona visiem ar klientu saistītiem jautājumiem. Šī komanda pārstāv klientus iekš IT organizācijas un ir atbildīga par visas ārējās komunikācijas gala rezultātu, kā arī par visiem rezultātiem no klienta perspektīvas.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • 8+ gadu pieredze vienā vai vairākās IT- sfērās ;
 • Pieredze tādās jomās, kā: IT infrastruktūras un Mākoņrisinājumu dizaina pieredze;
 • Pieredze programmatūras izstrādē un programmatūras arhitektūras dizainā; 
 • Biznesa analīzes prasmes;
 • Pieredze, strādājot ar DevOps;
 • Projektu un Produktu vadības pieredze.

Papildus prasmes:

 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • Padziļinātas analītiskās prasmes;
 • Projektu un resursu vadības prasmes;
 • Prasmes strādāt komandā;
 • Spēja ietekmēt un vadīt pārrunas.

 Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

Ar klientu saistīti pienākumi:

 • Ieguldījums RFP/PFI: sniegt detalizētu ar IT saistītu informāciju (Arhitektūra, Integrācija, Infrastruktūra, Mērogojamība, Drošība utt.);
 • Dalība atklāšanā un demo semināros (ieskaitot uz vietas);
 • Ieguldījums demo materiālu sagatavošanā (ieskaitot demo vidi un POC);
 • Projektu plānošana: novērtējums, laika grafiks un resursu sadale;
 • Dalība biznesa un sistēmu analīzē: apkopot un analizēt prasības, uzņēmuma specifiku un tehnoloģiju vidi;
 • Risinājuma prototipa izveide;
 • Risinājuma izstrādes kontrole: tehniskās konsultācijas un norādījumi (instalēšana, integrēšana, testēšana, problēmu novēršana);
 • Blueprint dokumentu (integrācijas specifikācijā) izveide un uzturēšana;
 • Atbalsts projektu vadībā;
 • Go-live pārejas plāna sagatavošana;
 • Ieguldījums incident pārvaldībā;
 • Klientu bizness kā parasti (BAU) atbalsts: ietekmes atjaunošanas analīze, migrācijas atbalsts;
 • Sniegumu izsekošana un ziņošana. 

Ar produktu saistīti pienākumi:

 • Ieguldījums produkta izstrādē: pārskatīt/rakstīt produkta tehnisko dokumentāciju, piedalīties funkciju izstrādē, izmaiņu pieprasīšanas manuāli;
 • Ieguldījums izlaides procesa pārvaldībā: Priekšmeta eksperts no procesa un klienta perspektīvas;
 • Ieguldījums nepārtrauktā pilnveidošanas procesā: produkta, pakalpojumu un procesu uzlabošana.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 4500 EUR – 5200 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd       

Mobilo aplikāciju testēšanas inženieris

Mēs meklējam Testēšanas inženieri (manuālo un automatizētāju), kurš FinTech projektā būs atbildīgs par testēšanas procesu.

Vairumā gadījumu būs jākoncentrējas uz manuālo testu kvalitātes nodrošināšanu, taču mēs sagaidām, ka tiks saglabāti esošie un, ja iespējams, izstrādāti jauni automatizētie testi, lai samazinātu manuālo testu apjomu.

Ikdienā Jūs tiksiet iesaistīts scenāriju/testa skriptu sagatavošanā un testu veikšanā, izmantojot mūsu pašreizējo testa pārvaldības rīku.

Mūsu komanda vienmēr ir atvērta idejām un priekšlikumiem labāku darbu izpildei. Ja Tev tas izklausās pēc lieliskas darba vides, droši piesakies!

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze mobīlo aplikāciju testēšanā;
 • Pieredze ar automatizētiem testēšanas rīkiem un sistēmām (piemēram, Espresso, XCTest u.c.);
 • Izpratne par testēšanas principiem, praksēm un procesiem;
 • Labas SDLC zināšanas;
 • Komandas spēlētājs ar labām analītiskajām un komunikācijas prasmēm;
 • Obligāta pieredze līdzīgā amatā vismaz 1-2 gadi

     kā priekšrocību uzskatīsim:

 • Pieredzi ar Test Case un Requirements Managment rīkiem;
 • Zināšanas un pieredze nefunkcionālā testēšanā;
 • Zināšanas par jebkura līmeņa programmēšans valodu, vēlams Kotlin vai Swift;
 • Pieredze ar Jira, Confluence un GIT.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Analizēt produktu prasības, izstrādāt un uzturēt testus, tostarp atkārtoti lietojamus testa skriptus;
 • Palaist testa skriptus un analizēt, ziņot par rezultātiem;
 • Sekot līdzi jaunākajām un labākajām darba praksēm, radot jaunus automatizētus testēšanas risinājumus;
 • Izmantot testu administrēšanas, vadības un uzraudzības instrumentus pēc vajadzības.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti no mājām (atkarīgi no projekta).

Atalgojums:  Mēneša alga (bruto): 1300.00 līdz 3100.00 EUR*

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV angļu valodā (vēlams) uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd  

MĀKOŅRISINĀJUMU INFRASTUKTŪRAS ARHITEKTS

Mēs meklējam mākoņurisinājumu infrastrukstūras arhitektu, kas spēj paveikt praktiskos darbus, labi izprot  DevSecOps kultūru un ir gatavs uzņemties atbildību par mākoņrisinājumu attīstības projektiem, palīdzot šajā procesā arī citiem komandas dalībniekiem.

Profesionālās  prasmes un kvalifikācija: 

       Vispārīgi:

  • Vairāk nekā 5 gadu pieredze IT jomā;
  • Iepriekšēja pieredze konsultēšanas jomā un darbā ar starptautiskiem klientiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • Pieredze projektu izpildes metodoloģijās, piemēram, Agile Scrum vai Kanban.

        Mākoņrisinājumi:

  • Pārziņa un ir pieredze konkurējošās mākoņrisinājumu tehnoloģijās, piemēram, AWS, GCP, Azure, Redshift utt.;
  • Vismaz 2 gadu pieredze mākoņrisinājumu veidošanā. Izklāsts par sekmīgu mākoņrisinājumu ieviešanu uzņēmumos, izmantojot publiskos mākoņusrisinājumus, tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • Dziļa izpratne par mākoņurisinājumu arhitektūras labo praksi un dizaina modeļiem;
  • Zināšanas par tīmekļa topoloģijām un ugunsmūriem;
  • Uzticamas prakses mākonrisinājumos (garantēta piegāde, laba pieejamība/kopu veidošana, rezerves kopiju veidošana un ārkārtas atkopšana, pārraudzība);
  • Drošas prakses mākoņrisinājumos (tīmekļa perimetra aizsardzība, piekļuves kontrole, datu aizsardzība, IAM)

        DevSecOps:

  • Pieredze ar tādiem automatizācijas rīkiem kā ARM Templates, Terraform, CloudFormation, Chef, Puppet or Ansible;
  • Pieredze ar tādiem CI/CD rīkiem kā Azure DevOps, Gitlab, Jenkins, etc.
  • Attīstīšanas vai skriptēšanas pieredze, piemēram Bash, Powershell utt.;
  • Pieredze ar tradicionālajiem būvēšanas rīkiem (piemēram, Maven, Gradle, Npm, Yarn utt.);
  • Zināšanas un pieredze ar konteinerizēšanu (Docker, Kubernetes).

        Datubāzes:

  • Jebkāda pieredze ar RDMBS, NoSQL, Cloud PaaS risinājumiem utt.

        Nepieciešamās prasmes:

  • Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
  • Izcilas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
  • Diagrammu veidošanas prasmes, izmantojot tādus risinājumus kā BPMN, UML, C4 utt.;
  • Spēja vadīt komandu, organizēt darbu un vadīt procesu;
  • Ļoti labas angļu valodas prasmes;
  • Latviešu un krievu valodas prasmes.

  Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

 • Veidot kompleksu mākoņa sistēmu un infrastruktūras dizainu un arhitektūru;
 • Sniegt tehniskās zināšanas publisko mākoņu pakalpojumu jomās;
 • Sadarboties ar citiem arhitektiem, attīstītājiem un inženieriem, lai veicinātu mākoņpakalpojumu izvietošanu, automatizāciju un nepārtrauktu integrāciju;
 • Apkopot galvenās prasības un arhitektūras/dizaina ierobežojumus no projekta ieinteresētajām pusēm un veidot attiecīgos dokumentus;
 • Plānot ar arhitektūru saistīto darbu, profesionāli prezentēt šos plānus un regulāri informēt ieinteresētās puses par jaunumiem izpildē;
 • Analizēt esošo risinājumu tehnisko un darba efektivitāti un sniegt attiecīgus analīžu pārskatus un ierosinājumus;
 • Novērtēt esošo ieviešanas kvalitāti (arhitektūra/dizains/kodēšana) un sniegt attiecīgos pārskatus;
 • Piedalīties prototipu veidošanā projektu startapa posmā (tostarp tehnoloģiju izpētē un novērtējumā, ja tas nepieciešams) un dokumentu prototipēšanas rezultātos un attiecīgajā tehniskajā piedāvājumā;
 • Atbalstīt lietojumprogrammu attīstīšanu, sākot no tehniskās perspektīvas būvēšanas un pārejas posmos;
 • Prezentēt visu minēto darbu iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm.

 Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  sistēma (veselības apdrošināšana, apmaksas telefonsarunas uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Iespēja strādāt attālināti. 

 Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 4800.00 līdz 6500.00 EUR *

*Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/    

 

KOMANDAS VADĪTĀJS / TEHNISKAIS PROJEKTU VADĪTĀJS

Šī loma ietver prasīgu projektu vadību, lai sniegtu augstas kvalitātes risinājumus, kas atbilst klientu biznesa vajadzībām un prasībām, atbilstoši  noteiktiem ierobežojumiem attiecībā uz apjomiem, darba grafiku un izmaksām.

Profesionālas prasmes un kvalifikācija:

 • Praktiska pieredze programmēšanā;
 • Praktiska pieredze nozares mūsdienīgu metožu implementēšanā:
  • Labas zināšanas par CI/CD automatizāciju labas zināšanas;
  • Moderno DevOps - instrumentārija izmantošana;
  • Agile SDLC metodes. 
 • Pieredze sistēmanalīzes veikšanā un komplicētības novērtēšana;
 • 2+ gadu nepārtraukta praktiskā pieredze starptautisko programmatūras izstrādes projektu vadīšanā;
 • Pieredze vadīt 2 – 6 cilvēku komandu;
 • Orientācija uz gala rezultātu un vadības principu un metožu laba izpratne;
 • Komunikācijas, prezentācijas iemaņas un prasmes uzturēt attiecības ar  projektā iesaistītiem dalībniekiem;  
 • Brīva angļu valodas zināšana, lasot, runājot, rakstot;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.  

Zināšanas par šādiem tehniskiem rīkiem tiks uzskatītā par priekšrocību:

 • Java, SpringBoot;
 • Cloud;
 • Angular/Nodejs;
 • SQL/NoSQL;
 • Integration patterns.  

Pienākumi  (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Vadīt komandu un nodrošināt komandas darbības vadību projekta izpildes gaitā;
 • Implementēt nepieciešamas inženiermetodes komandas ikdienas darbā;
 • Noteikt apjomus un termiņus plānam, izpildes periodam, uzraudzībai un pārskatiem;
 • Aktīvi sazināties ar klientu pārstāvjiem.  

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze, strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  apkopojums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2800.00 līdz 5200.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd  

iOS - IZSTRĀDĀTĀJS

Jūsu galvenais uzdevums kā iOS-izstrādātājam būtu izveidot ērti lietojamo “mobīla maka” aplikāciju. Lai to sasniegtu, Jums būtu jāpielieto savas eksperta zināšanas, kā arī cieši sadarboties ar Android & iOS un backend   izstrādātājiem, kā arī pārējiem projektā iesaistītiem dalībniekiem.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Vismaz 4 gadu iOS izstrādātāja pieredze;
 • Padziļinātās zināšanas par Swift un Xcode;
 • Zināšanas  par Cocoa un iOs aktuālām un jaunākām tendencēm;
 • Zināšanas par UI Kit, Core Animation, Interactions, GCD un tīklošanu (networking);
 • Izpratne par analīzi, attālinātu ziņošanu (remote reporting) un mērījumiem (measurements);
 • Pieredze darbā ar Continuous Integration and Unit Testing iOS vidē;
 • Pieredze darbā ar API un core-data;
 • Ļoti labas atkļūdošanas (debugging) prasmes;
 • Pieredze darbā ar Git;
 • Zināšanas par iOS eco-sistēmām, piem. APNs, Code signing, iTunes Connect, TestFlight.

Pienākumi:

 • Izstrādāt funkcijas (features) un uzturēt frontend servisus, ieviešot noteiktus darba procesus;   
 • Uzlabot un uzturēt esošo kodu;
 • Strādāt ar datu bāzēm, serveriem, mikro-servisiem, API,  un visu šos procesus integrēt natīvajā vidē (native environnement);
 • Cieši sadarboties, piedāvājot problēmu risinājumus un alternatīvu viedokli;
 • Pāra-programmēšana un koda pārskatīšana.   

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopoums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2000.00 to 5000.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

 Sūtiet  savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet  mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

PYTHON IZSTRĀDĀTĀJS

Mēs meklējam talantīgu Python – izstrādātāju, kurš ir gatavs kļūt par komandas daļu, kurai ir pieredze augstas veiktspējas lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts rakstīt efektīvu  Python- kodu, ievērojot visu  programmatūras izstrādes darbības ciklu no koncepcijas līdz testēšanai.

 Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pietiekamā izpratne par aplikāciju dizaina principiem;
 • Pieredze datu apstrāde, analīzē un vizualizācijā;
 • Labas zināšanas par programatūras izstrādes un darbības ciklu (SDLC);
 • Labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos), latviešu un krievu valodu zināšanas.  

 Darba pieredze un zināšanas par:

 • Python, Pandas;
 • Jupyter Notebooks;
 • Git;
 • Datu bāzes (Oracle, PostgreSQL vai līdzīgas). 

Tiks uzskatīts par priekšrocību pieredze darbā ar:

 • Java;
 • JupyterHub;
 • Docker/Kubernetes;
 • Spark;
 • Cloud native applications (Azure, Ali).

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Pildīt programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un testēt programmatūras kodu noteiktajos termiņos atbilstoši uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārbaudīt programmatūras kodu, ziņot par pārbaudīšanas rezultātiem un veikt nepieciešamos uzlabojumus;
 • Cieši sadarboties un nepieciešamības gadījumā palīdzēt  programmatūras testēšanas komandai.  

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (veselības apdrošināšana, apmaksātas telefonsarunas uc.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 5000.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

 Sūtiet  savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet  mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

PR Praktikants (Prakse)

Prasības pretendentiem:

 • Izcilas angļu valodas prasmes;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Atbildības sajūta, precizitātē, pozitīva attieksme un vēlme mācīties;  
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Labas sociālo mēdiju platformu zināšanas (piem. Facebook, Instagram, Twitter u c.)

Pienākumi:

 • Asistēt HR Komunikācijas specialistam ikdienas pienākumos;
 • Tekstu un cita kontenta sagatavošana mūsu uzņēmuma mēdiju oficiālajās vietnēs;
 • Statistisko datu par sociālo mēdiju vākšana, analīze un pasniegšana;   
 • Mūsu uzņēmuma komunikācijas kanālu analīze;
 • Piedalīties iekšējo un ārējo pasākumu organizēšanā.

Ieguvumi:

 • Iespēja strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā,  dinamiskā un draudzīgā darba vidē;   
 • Iespēja strādāt stilīgā un mūsdienīgā birojā;
 • Draudzīga komanda ar atsaucīgiem kolēģiem.

Citi nosacījumi:

 • Obligāts trīspusējs līgums ar mācību iestād;

Atalgojums:

 • Neapmaksāta prakse.

Sūtiet savu CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv.

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd?ref=hl

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd   

TEHNISKAIS PROJEKTU VADĪTĀJS

Mes meklējam Tehniskos projektu vadītājus, arī uz Komandas vadītāja pozīciju.  Loma ietver:  prasīgu projektu vadību, lai sniegtu augstas kvalitātes risinājumus, kas atbilst klientu biznesa vajadzībām un prasībām atbilstoši zināmiem ierobežojumiem attiecībā uz apjomiem, laika grafiku un izmaksām.

Profesionālas prasmes un kvalifikācija:

 • 2+ gadi nepārtraukta praktiskā pieredze programmatūras izstrādes starptautisko projektu vadīšanā;Zināšanas par projektu vadības labākām praksēm un Agile programmatūras izstrādes metodēm;
 • Iepriekšējā pieredze uzņēmumu tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē;
 • Zināšanas par publiskajiem mākoņrisinājumiem;
 • Zināšanas pat DevOps praksēm un rīkiem;
 • Izcilas komunikācijas, prezentācijas un klientu attiecību prasmes;
 • Izcilas lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas prasmes;
 • Augsta atbildība par savu darbu un kopējo projekta rezultātu
 • Aktīvs, mērķtiecīgs komandas spēlētājs;
 • Brīva angļu valodas zināšana lasot, runājot, rakstot;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Pienākumi  (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Piedalīties projekta uzsākšanā (darbības jomas precizējums, novērtējumi utt.);
 • Plānot projektu, pamatojoties uz klientu prasībām;
 • Pārvaldīt komandas darbu projekta izpildes laikā;
 • Aktīvi sazināties ar klientu pārstāvjiem;
 • Koordinēt darbu ar projektā iesaistītajām trešajām pusēm;
 • Veikt darbības projekta ietvaros un vadīt projekta izmaiņas;
 • Regulāri ziņot par projekta statusu un prognozēm visām iesaistītajām pusēm.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  sistēma (veselības apdrošināšana, apmaksas telefonsarunas uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi; 
 • Iespēja strādātat attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2800.00 līdz 5200.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv.

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd?ref=hl

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

Sistēmu analītiķis/-e

Mēs meklējam pieredzējušu sistēmu analītiķi, kura pienākumos ietilps:

 • cieša sadarbība ar klientu, izprotot viņa vajadzības
 • nodrošināt risinājumus, izmantojot sistēmas iespējas
 • pievērst produkta īpašnieka un komandas uzmanību jaunām prasībām

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pašorganizācija ;
 • Pieredze IT jomā;
 • Datu analīzes prasmes;
 • SQL prasmes (PL / SQL kā priekšrocība);
 • Skriptu valodas: Python un / vai Lua (JavaScript zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • Izpratne par CMS principiem;
 • Labas analītiskās prasmes;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Brīvi komunicēt angļu valodā (citu valodu prasme tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Nevainojama darba ētika. 

Pienākumi:

 • Būt par vēstnieku: cieši sadarbojieties ar klientiem, lai uzlabotu lietotāju pieredzi, atbalstīt esošo un veidot jaunu konfigurācijas saturu;
 • Būt par evaņģēlistu: reklamēt jaunākās sistēmas izmaiņas un iespējas klientiem;
 • Būt par analītiķi: apstrādāt klientu pieprasījumus un nodrošināt risinājumus, izmantojot sistēmas iespējas;
 • Būt par sadarbības partneri: cieši sadarbojieties ar izstrādes komandu un produktu īpašniekiem, lai apstrādāt klientu pieprasījumus un citas iespējamās izmaiņās. 

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijās;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums: 

Mēneša alga (bruto): 1900.00 līdz 3200.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd  

Jaunākais informācijas drošības inženieris

C.T.Co IT-drošības komanda labprāt redzētu savā sastāvā kolēģi, kurš vēlas pievienoties dinamiskai IT-kompānijai un būtu gatavs ikdienā palīdzēt šīs komandas speciālistiem.  

Gaidām tieši Tevi – jaunu un talantīgu speciālistu, kam patīk nodarboties ar Informācijas drošību un apgūt jaunas zināšanas!

 Profesionālās prasmes un kvalifikācijas:

 • Zināšanas par tīkliem (OSI- modelis) un tīklu protokoliem (piem., IP, TCP/UDP, FTP/DNS/HTTP/SMB/RDP);
 • Zināšanas par Linux OS pamatiem (networking , procesi/piekļūšana/log-management);
 • Zināšanās par Windows OS pamatiem (networking, procesi/piekļūšana/log-management)
 • Vēlme mācīties un apgūt ko jaunu;
 • Ļoti labas analītiskās spējas;
 • Spēja nodarboties ar vairākiem uzdevumiem (multi-tasking);
 • Spēja pievērst uzmanību detaļām;
 • Labas organizatoriskās spējas;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Labas angļu valodas ( lasīšana/ rakstīšana) zināšanas.

Tiks izskatītas kā priekšrocība zināšanas par:

 • Enterprise Windows objektiem (piem. AD, GPOs, WSUS, SCCM);
 • Tīklu ievainojamības (vulnerability management) procesiem un rīkiem;  
 • Informācijas drošības risinājumiem ( e.g. AV/EDR, SIEM, PAM, IAM);
 • Kodēšanas (encryption) tehnoloģijām (piem., SSL/TLS protocols, ciphers, (a)symmetric encryption, hashing, key exchange);
 • Kodēšanas (scripting) valodu zināšanas (piem., PowerShell, Bash, Python);
 • Pazīst Informācijas Drošības standartus un normatīvus aktus.

Pienākumi:

 • Piedalīties IT-drošības auditos;
 • Palīdzēt ievainojamības vadības (vulnerability management) procesos;
 • Sekot līdzi IT-drošības tendencēm.

 Ieguvumi: 

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijās;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

 Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 900.00  līdz 1500.00  EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.  

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd 

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd   

 

Kvalitātes departamenta vadītājs/-a

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Bakalaura grāds (vai līdzvērtīga izglītība) IT, biznesa administrācijā vai saistītā jomā
 • Liela pieredze iekšējā auditora vai līdzīgā amatā
 • Pieredze komandas vadībā
 • Pieredze IT nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Iekšējā auditora sertifikāts
 • Teicamas MS Office zināšanas (Word, Excel, PowerPoint, Visio)
 • Zināšanas par Agile programmatūras izstrādes pamatiem
 • Zināšanas par ISO 9001 standarta faktiskās versijas prasībām
 • Zināšanas par ISO 50001 standarta faktiskās versijas prasībām
 • Zināšanas par ISO 27001 standarta faktiskās versijas prasībām- kā priekšrocība
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (lasīšana / runāšana / rakstīšana)
 • Labas latviešu un krievu valodu zināšanas

Netehniskās prasmes:

 • Analītiskās un problēmu risināšanas prasmes
 • Teicamas komunikācijas prasmes
 • Teicamas prasmes vadīt pārrunas

Pienākumi:

 • Nodrošināt uzņēmumā uzturēto vadības sistēmu stabilitāti un integritāti, ieskaitot atbilstošu artefaktu pienācīgu uzturēšanu;
 • Novērtēt atbalstīto procesu efektivitāti, ierosināt un ieviest nepieciešamos uzlabojumus;
 • Palīdzēt izstrādāt un pilnveidot uzņēmuma artefaktus, kas ir departamenta atbildības jomā;
 • Veikt iekšējos auditus un sagatavot audita atskaites;
 • Sekot līdzi un, vajadzības gadījumā, eskalēt ar kvalitāti un auditiem saistītus jautājumus;
 • Nodrošināt apmācības, konsultācijas un sniegt ieteikumus, kas ir departamenta atbildības jomā, uzņēmuma darbiniekiem;
 • Nodrošināt ārējo auditu izpildi, kas saistīti ar uzņēmuma uzturētajām vadības sistēmām un sertifikāciju;
 • Pētīt un ieviest jaunas vadības sistēmas un prasības, pamatojoties uz uzņēmuma vadības lēmumiem;
 • Plānot departamenta aktivitātes un uzraudzīt noteikto uzdevumu pareizu un savlaicīgu izpildi, kā arī izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 • Vadīt nodaļas komandu un risināt ar personālu saistītos jautājumus;
 • Sagatavot dažādas iekšējās un ārējās nefinanšu atskaites (gan regulārās, gan neieplānotās) un uzraudzīt nepieciešamos rādītājus;
 • Sadarboties ar uzņēmuma vadību par uzņēmumā ieviesto vadības sistēmu uzturēšanas jautājumiem.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija, u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālās apmācības un sertifikācijas;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): no 2300.00 līdz 3200.00 EUR

*Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir spēkā tikai šī sludinājuma laikā, un tā var mainīties ar potenciālo darba piedāvājumu atkarībā no kandidāta prasmēm, kvalifikācijas un pieredzes.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Mēs meklējam personu, kas būs piemērota tehniskā autora amatam, kuras uzdevums būtu palīdzēt arhitektu biznesa / sistēmu analītiķu komandai saziņā ar galvenajām ārējam ieinteresētajām personām un veicināt augstas kvalitātes komunikācijas materiālu (tehniskā arhitektūra un dizaina dokumentācija, slaidu klāji, fona attēli, projektu wiki lapas utt.).

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze tehniskā darba izstrādē;
 • Izpratne par IT principiem;
 • Ļoti labas vizuālā noformējuma prasmes ar MS Power Point, MS Word, MS Excel;
 • Pieredze ar diagrammu rīkiem (piem., MS Visio, Adobe, Illustrator);
 • Teicamas angļu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);
 • Analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Spēja nodrošīnāt augstas kvalitātes dokumentāciju, pievēršot uzmanību detaļām;
 • Spēja ātri aptvert sarežģītas tehniskas koncepcijas un padarīt tās viegli saprotamas tekstā un attēlos.

Kā priekšrocība:

 • Universitātes grāds Datorzinātnēs, Inženierzinātnēs vai līdzvērtīgi;
 • Pamatzināšanas par SDLC un programmatūras izstrādi;
 • Pieredze programmatūras dokumentācijas tehniskā izstrādē;
 • Zināšanas par visām markup valodām, Git, Jira, AsciiDoctor vai līdzīgiem rīkiem;
 • Dizaina domāšana, iepriekšējā praktiskā pieredze.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

 • Labot, pārskatīt un veikt atjauninājumus tehniskās arhitektūras un dizaina dokumentiem, prezentācijām, instrukcijām, FAQ, projekta wiki rakstiem un citiem komunikācijas materiāliem;
 • Sagatavot pārliecinošas prezentācijas, pamatojoties uz ārējo ieinteresēto personu un projekta komandu;
 • Attiecīgajām ieinteresētajām personām nodrošināt piekļuvi visatbilstošākajai jaunākajai informācijai, uzturot, organizējot un savstarpēji atsaucoties uz dokumentiem, prezentācijām un projekta wiki rakstiem;
 • Iegūt informāciju no tikšanās diskusijām ar ieinteresētajām personām un sagatavot kopsavilkumu ar galvenajiem punktiem (priekšmeti, par kuriem var rīkoties, jautājumi).

Izmantot piemērotus pasākumus skaidram un precīzam informācijas attēlojumam labākai lasītāja izpratnei:

 • Veidot loģisku satura struktūru, nodrošinot skaidrus ziņojumus sinhronizācijā ar saziņas materiālu mērķi;
 • Izveidot un / vai atlasīt atbilstošas ​​papildinošās ilustrācijas (piem., zīmējumus, diagrammas utt.) labākai lasītāja izpratnei;
 • Vienkāršot sarežģītu tehnisko koncepciju tekstuālu / ilustratīvu attēlojumu, lai tas būtu draudzīgāks attēlojums biznesam lasītājiem ;
 • Pēc nepieciešamības sagatavot papilddokumentāciju, piemēram: Glosārijus, FAQ un instrukcijas.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija u.c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijās;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto):  1100.00 līdz 2000.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd     

DevOps INŽENIERIS

Meklējam DevOps inženieri, kurš ir gatavs palīdzēt dažādiem projektiem atttīstīt un uzturēt to infrastruktūru un lietojumprogrammas Cloud vidē. Ja vēlies sekot līdzi jaunajām tehnoloģijām un ieviest tās tur, kur tās der vislabāk, pievienojies mums!

Prasības un kvalifikācija:

 • Māķoņplatformas konfigurācija;
 • Kompilācijas un instalācijas automatizēšana;
 • Izstrādes inftrastruktūras uzturēšana;
 • CI un CD konfigurācija;
 • Unix servera konfigurācija;
 • Java vai .NET lietojumprogrammu atbalsts un uzturēšana visa piegādes laika posmā;
 • Lietojumprogramas servera konfigurācija.

Kā priekšrocība:

 • Konteineru orhistrācijas rīki;
 • Kompilācijas un piegādes automatizācija priekš mobilā projekta;
 • Kompilācijas un instalācijas automatizēšana priekš Javascript, C# projekta;
 • Konfigurācijas pārvaldes administrēšana.

Prasmju kopums:

 • Komandas spēlētājs;
 • Pārliecība un gatavība iesaistīties diskusijās ar komandas biedriem;
 • Problēmu risināšanas spējas un analītiskās prasmes;
 • Augsta līmeņa komunikācijas prasmes;
 • Motivācija izugsmē un jaunu zināšanu iegūšana;
 • Labs angļu valodas zināšanu līmenis (mutiski/rakstiski/lasītprasme);
 • Latviešu un krievu valodas zināšanas.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

 • Publiskās un privātās mākoņplatformas administrēšana;
 • Kubernetes konfigurācija un uzturēšana;
 • CI, piegādes vai instalācijas cikla uzstāde;
 • Izstrādes infrastruktūras uzturēšana (TeamCity, Git, Artifactory, SonarQube, u.c);
 • Visu veidu kompilācijas automatizācija, testu izpilde, piegādes, instalācijas un informācijas apkopošana no visa veida rīkiem un sistēmām; 
 • Sekot infrastruktūras kā koda principiem.   

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu  kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2400.00 līdz 5000.00 EUR * 

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties potenciālā darba piedāvājumā, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV (vēlams angliski) uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

PROGRAMMATŪRAS ARHITEKTS

Šis amats paredz aktīvu dalību konsultācijās par uzņēmuma piedāvātajiem programmatūras arhitektūras risinājumiem un to vadību. Ja Tu esi efektīvas arhitektūras piekritējs, komandas spēlētājs un atbalsti profesionālu sadarbību ar klientiem no visas pasaules - mēs gaidām tieši Tevi!    

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • 5+ gadu pieredze IT jomā;
 • Dziļa izpratne par lietojumprogrammu dizaina principiem/modeļiem;
 • Profesionāla pieredze Java-web un izplatīto aplikāciju (J2EE vai Spring) programmatūras izstrādē;
 • Praktiska pieredze darbā ar kādu no publiskajām mākoņplatformām (Amazon, Azure, GCP)
 • Praktiska pieredze darbā ar relāciju un No-SQL uzglabāšanas platformām;
 • Pieredze darbā ar dažādiem integrācijas un izvietošanas (deployment) modeļiem (Hosted, Hybrid Cloud, IaaS, PaaS);
 • Pieredze domēnu/datu bāžu UML modelēšanā;
 • Spēja un vēlme izstrādāt tehnisko dokumentāciju un prezentācijas;
 • Labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes;
 • Mērķtiecība un spēja strādāt komandā;  
 • Teicamas angļu valodas zināšanas (lasot, runājot, rakstot);
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.  

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Saņemt, analizēt un dokumentēt projekta arhitektūras prasības un ierobežojumus, kurus nosaka klients/pasūtītājs;
 • Veikt programatūras prototipēšanu (POCs), t.sk. tehnoloģiskās izpētes un novērtēšanu;
 • Izstrādāt, dokumentēt arhitektūras priekšlikumus/ risinājumus un prezentēt tos izstrādātāju komandai un klientiem/pasūtītajiem;
 • Asistēt BA ( biznesa analītiķiem) un PM ( projektu vadītajiem) projekta plāna (road map) sagatavošanā un novērtēšanā;
 • Analizēt un uzlabot projekta tehnisko un darbības efektivitāti/kvalitāti;
 • Nodrošināt projekta atbilstību kompānijas un klienta noteiktajiem procesiem;
 • Kontrolēt izstrādātāju komandu;
 • Pieņemt un sniegt atbalstu jauniem komandas darbiniekiem;
 • Apstrādāt steidzīgus tehniskus jautājumus;
 • Pašam izstrādāt kritisku koda daļu;  

 Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija un c.);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi; 
 • Iespēja strādātat attālināti no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 4800.00 līdz 6500.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV  (vēlams angliski)  uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

Full-stack (Java + JavaScript) programmētājs

Mēs meklējam talanīgu Full-stack programmētāju, kurš ir gatravs kļūt par komandas daļu, kurai ir pieredze augstas veiktspējas lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts rakstīt efektīvu  kodu, vienlaikus saglabājot pilnīgu programmatūras izstrādes dzīves ciklu no koncepcijas līdz testēšanai.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze SPA lietojumprogrammu izstrādē;
 • Izpratne par lietojumprogrammu izstrādes principiem;
 • Spēja strādāt stingri ierobežotajā laika posmā;
 • Pārrobežu pārlūka atbalsts;
 • Lietojamības analīzes un definēšanas prasmes.

Back-end:

 • Java Spring Framework;
 • Spring Boot;
 • Hibernate;
 • Maven;
 • Oracle DB.

Front-end:

 • (X)HTML;
 • CSS3;
 • SASS;
 • LESS;
 • JavaScript Angular v1.x;
 • Angular v2.x and/or React TypeScript.

Kā priekšrocība tiek uzskatītas zināšanas par:        

 • MSSQL;
 • PostgreSQL;
 • DB2 Liquibase;
 • Hazelcast;
 • Guava;
 • Dozer/Orika.

Prasmju kopums:

 • Komandas spēlētājs;
 • Labas analītiskās prasmes;
 • Ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • Labs angļu valodas zināšanu līmenis (mutiski/rakstiski/lasītprasme);
 • Latviešu un krievu valodas zināšanas.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Pabeigt uzticētus uzdevumus attiecībā uz programmatūras izstrādi un veikt lietotāja interfeisa izstrādi tīmekļa; lietojumprogrammām, bieži vien izaicinošajos termiņos un saskaņā ar uzņēmuma/projekta standariem;
 • Dokumentēt un pārbaudīt programmatūras kodu atbilstoši uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārskatīt programmatūras kodu, ziņot par pārskatīšanas rezultātiem un palīdzēt kolēģiem uzlabot kodu;
 • Piedalīties lietotāju interfeisa element izstrādē un palīdzēt uzlabot lietojamību;
 • Regulāra komunikācijas ar ārējām komandām.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums::

Mēneša alga (bruto): 2000.00 līdz 4700.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Lai pieteiktos šai vakancei – sūtiet savu CV uz e-pastu: jobs@ctco.lv.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

 

.NET Full Stack programmētājs

Mēs meklējam talanīgu .NET Full Stack  programmētāju, kurš ir gatravs kļūt par komandas daļu, kurai ir pieredze augstas veiktspējas lietojumprogrammu veidošanā; kādu, kurš ir motivēts rakstīt efektīvu .NET kodu, vienlaikus saglabājot pilnīgu programmatūras izstrādes dzīves ciklu no koncepcijas līdz testēšanai.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • ASP.NET Core;
 • SQL Serveris;
 • Testu bibliotēka (jebkurš no MSTest, NUnit, xUnit);
 • SOLID projektēšanas principu izpratne;
 • Git.

Pieredze ar kādu no uzskaitītajām tehnoloģijām ir priekšrocība:

 • Angular/React/Vue.js, JavaScript/Typescript, HTML/CSS;
 • Docker;
 • Azure (jebkura cita publiska mākoņa pieredze, piemēram, AWS of GCP);
 • Infrastsruktūras pārvaldība: PaaS, IaaS, CaaS, Serverlets;
 • Entity Framework;
 • GraphQL;
 • Autentifikācijas protokoli (OAuth2.0, OpenID Connect, JWT);
 • Azure AD;
 • Linux;
 • Nepārtrauktas integrācijas / ieviešanas rīki un prakse;
 • Infrastruktūras nodrošināšanas un konfigurēšanas rīki;
 • Komandrindas skripti (Shell/Bash/CMD/PowerShell);
 • Skriptu valodas (Javascript/Typescript, Python, etc.);
 • Citi uzglabāšanas / kešatmiņas / meklētājprogrammas (MongoDB, Redis, Cassandra, Elasticsearch, etc.).

Prasmju kopums:

 • Spēt strādāt komandā;
 • Labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas angļu valodas prasmes – mutvārdos un rakstos;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Pildīt piešķirtos programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un pārbaudīt programmatūras kodu noteiktajos termiņos atbilstoši uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārskatīt programmatūras kodu, ziņot par pārskatīšanas rezultātiem un īstenot nepieciešamos uzlabojumus;
 • Cieši sadarboties ar programmatūras testēšanas komandu un vajadzības gadījumā palīdziet viņiem;
 • Vadīt tehnisko darbu (-us) un pārvaldīt pakļautos (ja tādi ir).

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (veselības apdrošināšana, apmaksas telefonsarunas uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2000.00 to 4100.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

JavaScript Developer

We are looking for a JavaScript Developer who is ready to combine the art of web-based applications with UI design development; someone, who is motivated to fill the gap between visual elements and the server-side infrastructure, according to company and project standards.

Personal skills and qualifications:

 • Experience in development of SPA applications;
 •  Understanding of application design principles;
 •  Ability to work in a strict time box;
 •  Cross browser support;
 •  Usability analysis and definition skills;
 •  Good level in English reading/speaking/writing;
 •  Good understanding of Latvian and Russian.

Technologies:

 •  General: CSS, HTML
 •  Style processors: SASS, LESS, PostCSS
 •  Languages: JavaScript (ES5, ES6+), TypeScript
 •  Libraries and frameworks: React (Redux, JSX), Angular, AngularJS
 •  Testing frameworks: Karma, Jest
 •  Build tools: Webpack

Responsibilities:

 • Participate in development of web-based applications.
 • Participate in sprint planning & estimation sessions.
 • Test and document the produced software according to company and project standards.
 • Communication with internal and external project stakeholders.

Benefits:

 • Advantage of working in a large, stable and reliable company, which managed to keep a dynamic and friendly work environment;
 • Experience in international projects for first-rate global companies;
 • Attractive salary and compensation package (advanced health insurance, flexible cell phone compensation, etc.);
 • Company sponsored professional trainings and certifications;
 • Active/passive participation in professional international conferences;
 • Career growth and opportunities for development;
 • Regular company and team building events.

Compensation:

Monthly salary (gross): 1500.00 to 4200.00 EUR

*The remuneration described above is valid during the term of this job advertisement only and may change with the potential job offer depending on the candidate’s skills, qualification and experience.

To apply, please send your CV in English to jobs@ctco.lv

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/ctcoltd/

JAVA IZSTRĀDĀTĀJS / DevOps INŽENIERIS

Prasības un kvalifikācija:

 • Pieredze Java programmēšanā;
 • Pieredze uzņēmumu lietojumprogrammu izstrādē un instalācijā;
 • Zināšanas par kompilācijas automatizāciju, testu automatizāciju un orhistrācijas rīkiem (Jenkins konfigurācija);
 • Lietojumprogrammu infrastruktūras izpratne: aplikāciju serveri (JBoss), datu bāzes (MS SQL);
 • ZInāšnas par programmatūras izstrādes dzīves ciklu; 
 • Spēja strādāt komandā, labas analītiskās un komunikācijas prasmes; 
 • Labas angļu valodas līmenis – mutvārdos un rakstos; latviešu un krievu valodas zināšanas.

Kā priekšrocība:

 • Pieredze Mākoņrisinājumu infrastruktūras pārvaldīšanā (automatizācijā);
 • Pieredze darba ar MS Azure.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no amata līmeņa):

 • Pildīt piešķirtos programmatūras izstrādes uzdevumus, dokumentēt un pārbaudīt programmatūras kodu noteiktajos termiņos atbilstoši uzņēmuma/projekta standartiem;
 • Pārskatīt programmatūras kodu, ziņot par pārskatīšanas rezultātiem un īstenot nepieciešamos uzlabojumus;

DevOps pienākumi:

 • Konfigurēt un pārvaldīt MS Azure mākoņa platformu;
 • Uzturēt, integrēt un paplašināt attīstības infrastruktūru;
 • CI/CD ieviešana;
 • Nodrošināt operatīvu atbalstu;
 • Izstrādāt kompilācijas skriptus projekta vajadzībām;
 • Datu bāzu konfigurēšana un uzturēšana;
 • Nodrošināt un ieviest jaunas automatizācijas idejas.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu kopums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti.

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2400.00 līdz 5000.00 EUR *

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

 

Testēšanas automatizācijas inženieris

Mēs meklējam testēšanas automatizācijas inženieri ar radošu domāšanu; kurš ir gatavs sevi izaicināt, radot jaunus automatizētus programmatūras testēšanas risinājumus.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

Pieredze lietojumprogrammu testēšanā;
Pieredze ar automatizētiem testēšanas rīkiem un sistēmām (piemēram, Selenium, REST Assured);
Izpratne par testēšanas principiem, praksēm un procesiem, programmatūras izstrādes cikla zināšana;
Spēja strādāt komandā, labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
Labas angļu valodas zināšnas- mutvārdos un rakstos; labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Kā priekšrocību uzskatīsim:

 • Pieredzi ar Test Case un Requirements Management rīkiem;
 • Zināšanas un pieredze nefunkcionālā testēšanā;
 • Jebkuras OOP valodas zināšana.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Analizēt produktu prasības;
 • Izstrādāt un uzturēt testus, tostarp atkārtoti lietojamus testa skriptus;
 • Palaist testa skriptus un analizēt, ziņot par rezultātiem;
 • Sekot līdzi jaunākajām un labākajām darba praksēm, radot jaunus automatizētus testēšanas risinājumus;
 • Izmantot testu administrēšanas, vadības un uzraudzības instrumentus pēc vajadzības;
 • Vadīt tehnisko darbu gaitu un pārvaldīt pakļautos (ja tādi ir).

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums:
Mēneša alga (bruto): 1300.00 to 3100.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma ņēmot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv
Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd
Sekojiet mums Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

RELĪZES MENEDŽERIS

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Pieredze viena vai vairāku projektu relīzes vadībā;
 • Projektu vadības zināšanas: programmatūras izstrādes dzīves cikls, Agile, BPML uc;
 • Jebkura tehniskā pieredze IT tiks (Java, DevOps, Public Clouds, System administration);
 • Vispārīgas zināšanas par programmatūras izveidi, iepakošanu un izvietošanas procesu (git, CI/CD Pipelines);
 • Komunikācijas prasmes: ar klientiem, problēmu risināšana, uz rezultātu orientēta personība, komandas spēlētājs/a;
 • Augsts angļu valodas lasīšanas/runāšanas/rakstības zināšanu līmenis. 

Kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze:

Vadošā testētāja, Menedžera vai izstrādes vadītāja amatos.  

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa) :

 • Piedalīties projekta iniciācijas procesos (noteikt un aprēķināt darbības jomu un laika grafiku);
 • Uzturēt relīzes pārvaldības kārtību, procesus un rīkus visos projekta posmos vairākos projektos;
 • Komunicēt ar komandu, klientu un citām iesaistītajām pusēm par projekta gaitu;
 • Uzturēt informācijas apmaiņu starp savstarpēji atkarīgām plūsmām attiecībā uz relīzes procesiem;
 • Koordinēt darbu komandā un ar trešajām pusēm, kas iesaistītas relīzes pārvaldības procesā;
 • Piedalīties nepārtrauktas relīzes pārvaldības procesu uzlabošanā.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu sistēma (veselības apdrošināšana, telefonsarunu apmaksa, uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādāt attālināti.  

Atalgojums:

Mēneša alga (bruto): 2500.00 - 3300.00 EUR*

* Norādītais atalgojums ir derīgs tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā kandidāta iemaņām, kvalifikācijas un pieredzi.

Sūtiet savu CV uz jobs@ctco.lv 

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/

Security Engineer

Software Architect

The role entails active participation/leadership in architecture consulting and development of enterprise solutions. If you are team player and adherent of efficient architecture and highly professional communication with clients in global environment – we are waiting for you!

Professional skills and qualification:

 • 5+ years’ experience working in IT company/department;
 • Deep understanding of modern application design principles;
 • Proficient experience in developing Java web and distributed applications (J2EE or Spring)
 • Hands-on experience with any of the public cloud platforms (Amazon, Azure, GCP)
 • Hands-on experience with relational and No-SQL storage platforms
 • Experience with different integration and deployment models (Hosted, Hybrid Cloud, IaaS, PaaS);
 • Experience in domain/database UML modelling;
 • Ability and wish to develop technical documentation and presentations;
 • Strong communication and presentation skills;
 • Proactive goal orientation and team player;
 • Advanced reading/speaking/writing English;
 • Good understanding of Latvian and Russian;

 Responsibilities (may vary depending on title level):

 • Gather, analyze and document project architecture requirements and constraints from stakeholders;
 • Conduct software prototyping (POCs), including technology research and evaluation;
 • Design, document and present architecture proposals/decisions to stakeholders and dev team;
 • Assist BAs and PM in project roadmap definition and estimation;
 • Analyze and improve technical and operational efficiency/quality of the project;
 • Enforce project compliance to processes defined by company and clients;
 • Supervise development team:
 • Onboard new team members;
 • Handle escalated technical issues;
 • Personally develop critical parts of code;

 Benefits:

 • Advantage of working in a large, stable and reliable company, which managed to keep a dynamic and friendly work environment;
 • Experience in international projects for first-rate global companies;
 • Attractive salary and compensation package (advanced health insurance, flexible cell phone compensation, etc.);
 • Company sponsored professional trainings and certifications;
 • Active/passive participation in professional international conferences;
 • Career growth and opportunities for development;
 • Regular company and team building events.

 Compensation:

Monthly salary (gross): 3600.00 to 5200.00 EUR

*The remuneration described above is valid during the term of this job advertisement only and may change with the potential job offer depending on the candidate’s skills, qualification and experience.

 

Please send your CV in English to jobs@ctco.lv

Follow us on Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd?ref=hl 

Follow us on Twitter: https://twitter.com/CTCoLtd

 

IT-RISINĀJUMU ARHITEKTS

Meklējam IT-risinājumu arhitektu, kurš ir gatavs nodot kodēšanu izstrādātāju rokās, bet nevēlās to pilnīgi aizmirst; kas ir gatavs uzņemties atbildību par tehnoloģisku risinājumu izstrādi un biznesa prasību pielāgošanu tehniskajām vai sistēmu prasībām un nodrošināt, ka viss notiek saskaņā ar plānu.

Profesionālās prasmes un kvalifikācija:

 • Vispārīgi:
  • 5+ gadu pieredze IT jomā;
  • Iepriekšējā pieredze enterprise-klases programmatūras produktu arhitektūrā un projektēšanā;
  • Dziļa izpratne par lietojumprogrammu arhitektūru in dizaina principiem/modeļiem;
  • Labas zināšanas un izpratne par programmatūras izstrādi;
  • Iepriekšējā pieredze darbā un konsultēšanā ar starptautiska līmeņa klientiem (tiks uzskatīta par priekšrocību).
 • Laba izpratne par programmatūras izstrādes sistēmām (izstrādes prakse tiks uzskatīta par priekšrocību):
  • Java un J2EE;
  • JavaScript (jebkurš no: JS, Angular; JQuery, Node.js un c.);
  • .Net (tiks uzskatīts par priekšrocību);
  • Mobilā izstrāde (Android, iOS);
  • Lietojumprogrammu drošība (tostarp: datu aizsardzība, autentifikācija un autorizācija).
 • Datu bāzes:
  • RDMBS;
  • NoSQL;
  • Cloud PaaS risinājumi.
 •  Mākoņu risinājumi:
  • Laba izpratne par publiskajiem mākoņpakalpojumiem (DNS,mĀKOŅ tīklu veidošana, lietojumprogrammu hostinga pakalpojumi, datu glabāšanas pakalpojumi, drošība);
  • Iepriekšējā pieredze projekta veidošanā top mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek uzskatīts par priekšrocību (Amazon AWS vai MS Azure).
 • Prasmju kopums:
  • Spēcīgas analītiskās prasmes;
  • Ļoti labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
  • Diagrammu veidošanas iemaņas, izmantojot vārdu apzīmējumu standartus (piemēram, BPMN, UML utt.);
  • Projekta vadības prasmes: spēja vadīt komandu, organizēt darbu un piegādes procesu;
  • Teicamas angļu valodas zināšanas;
  • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Pienākumi (var atšķirties atkarībā no pozīcijas līmeņa):

 • Pārdošanas inženierija - palīdzēt dažādiem klientiem īstenot savu infrastruktūru attīstītajās sistēmās;
 • Apkopot galvenās funkcionālās un nefunkcionālās prasības un arhitektūras, dizaina ierobežojumus no projektu ieinteresētajām personām un izveidot atbilstošus dokumentus;
 • Plānot ar arhitektūru saistītus darbu, profesionāli prezentējot šos plānus un regulāri informējot ieinteresētās personas par sasniegto;
 • Darbs ar IT - risinājumu arhitektūru un dizainu, kas attiecas uz infrastruktūras un lietojumprogrammu komponentēm;
 • Analizēt esošo risinājumu tehnisko un darbības efektivitāti un sniegt atbilstošus analīzes ziņojumus un priekšlikumus;
 • Novērtēt esošo programmatūras ieviešanas kvalitāti (arhitektūra /dizains/ kodēšana) un sniegt atbilstošas atskaites;
 • Piedalīties programmatūras prototipu veidošanā projektu uzsākšanas laikā (ieskaitot, ja nepieciešams, tehnoloģiju izpēti un novērtēšanu) un dokumentēt prototipēšanas rezultātus un attiecīgu tehnisku piedāvājumu;
 • Izstrādāt un plānot risinājumu piegādi izstrādi optimālā veidā;
 • Atbalstīt lietojumprogrammu izstrādi no tehniskā viedokļa konstrukcijas un pārejas posmos;
 • Prezentēt visu padarīto darbu iekšējām un klientu ieinteresētajām personām.

Ieguvumi:

 • Priekšrocība strādāt lielā, stabilā un uzticamā uzņēmumā ar dinamisku un draudzīgu darba vidi;
 • Pieredze strādājot starptautiskos projektos pasaules mēroga uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīga alga un bonusu apkopojums (progresīva veselības apdrošināšana, elastīga mobilo telefonu kompensācija uc);
 • Uzņēmuma apmaksātas profesionālas apmācības un sertifikācijas;
 • Aktīva/pasīva dalība profesionālās starptautiskās konferencēs;
 • Karjeras izaugsme un attīstības iespējas;
 • Regulāri uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumi;
 • Iespēja strādātat attālināti no mājām (atkarībā no projekta).

Atalgojums: Mēneša alga (bruto): 4800.00 līdz 6500.00 EUR

* Iepriekš aprakstītā atlīdzība ir derīga tikai šī darba sludinājuma ietvaros un var mainīties atkarībā no potenciālā darba piedāvājuma, ņemot vērā kandidāta iemaņas, kvalifikāciju un pieredzi.

Sūtiet savu CV  (velams angliski) uz  jobs@ctco.lv

Sekojiet mums Facebook: http://www.facebook.com/ctcoltd?ref=hl 

Sekojiet mums LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ctco/mycompany/