Par kompāniju

C.T.Co ir uz Eiropu orientēts IT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas Latvijā (ES) un jau 20 gadus sadarbojas ar lielākajām pasaules kompānijām.

Kā viens no lielākajiem pētniecības un attīstības uzņēmumiem Latvijā C.T.Co kļuva par vismodernāko un uzticamāko IT uzņēmumu tirgū. Com Tec Co Group Int (tehnoloģiju grupa, kas sniedz IT konsultāciju pakalpojumus un inovatīvus risinājumus globāliem uzņēmumiem un finanšu iestādēm) izvēlējās mūsu kompāniju par stratēģisku partneri. 20 gadu garumā C.T.Co pierādīja, ka var būt viens no uzticamākajiem pētniecības un attīstības pakalpojumu sniedzējiem saviem partneriem un klientiem.

Mūsu uzņēmums ir apņēmies uzturēt augstus kvalitātes standartus, izmantojot out-of-the-box pieeju, pieredzējušo komandu zināšanas, inovācijas un vairāk nekā desmit gadu pieredzi šajā jomā.

C.T.Co ir līderis lietišķo lietojumprogrammu izstrādes jomā, saglabājot ilgtermiņa uzticamas attiecības ar cienījamajiem Eiropas un starptautiskajiem uzņēmumiem kopš 1999. gada. Uzņēmums ir veiksmīgi izstrādājis un piegādājis lietojumprogrammas pasaules līmeņa organizācijām.

 

C.T.Co Kvalitātes un darbības politika

C.T.Co vīzija ir kļūt par pasaules līmeņa līderi programmatūras izstrādē un būt par risinājumu sniedzēju augstākā līmeņa uzņēmumiem pārapdrošināšanas, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu nozarēs.

C.T.Co sniedz pakalpojumus un produktus, kas konsekventi atbilst un pārsniedz mūsu klientu vēlmes un specifikācijas.

C.T.Co nepārtraukti uzlabo pakalpojumu, produktu un procesu kvalitāti un drošību, lai mūsu klientiem sniegtu visaugstākās vērtības risinājumus to pilnīgai apmierināšanai.

C.T.Co uztur izcilas attiecības ar klientiem, darbiniekiem, akcionāriem, partneriem un sabiedrību, lai saglabātu uzņēmuma reputāciju un nostiprinātu tā zīmolu.

Ar izcilas kvalitātes pakalpojumiem un produktu piegādi klientiem, C.T.Co nodrošina pārliecinošu nākotni darbiniekiem un akcionāriem.

Apstiprinājuma datums: 31.05.2019

Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts (ISO 9001:2015)
Sertifikāta Nr.: 192319-2015-AQ-LVA-FINAS
Derīgs: 21.12.2018 - 04.01.2022
Sākotnējais izdošanas datums: 05.01.2004

C.T.Co Informācijas drošības pārvaldības sistēma

Informācijas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāts (ISO/IEC 27001: 2013)
Sertifikāta Nr.: 88824
Derīgs līdz: 12.12.2023
Sākotnējais izdošanas datums: 13.12.2017

C.T.Co Energopārvaldības politika

Īstenojot Energopārvaldības sistēmu, uzņēmums plāno nepārtrauktu procesu pilnveidošanu un nodrošina nepieciešamos resursus, lai sasniegtu mērķus enerģijas izmantošanas, patēriņa un energoefektivitātes ziņā.

Strādājot ar piegādātājiem un veicot ieguldījumus, uzņēmums atbalstīs iepirkumus un projektēšanas aktivitātes, kas ņem vērā energoefektivitātes uzlabošanu.

Energopārvaldības sistēmas darbības jomā mēs ievērosim visus piemērojamos tiesību aktus, kā arī citas noteiktās prasības attiecībā uz enerģijas izmantošanu, patēriņu un energoefektivitāti.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu Energopārvaldības sistēmas uzlabošanu, mēs:

  • veicināsim mūsu darbinieku iesaistīšanos, kā arī veiksim nepieciešamo apmācību un informācijas apmaiņas pieejamību, lai nodrošinātu, ka katrs darbinieks ir informēts par sava darba ietekmi uz energoefektivitāti;
  • lēmumu pieņemšanā visos līmeņos ņemsim vērā to iespējamo ietekmi uz enerģijas izmantošanu, patēriņu un energoefektivitāti;
  • ilgtspējīgi un racionāli izmantosim enerģijas resursus tādā apjomā, kāds nepieciešams uzņēmuma darba vides uzturēšanai un sniegto pakalpojumu nodrošināšanai.

Tādējādi mēs esam apņēmušies nepārtraukti uzlabot energoefektivitāti.

Apstiprinājuma datums: 31.05.2019

Energopārvaldības sistēmas sertifikats (ISO 50001:2018)
Sertifikāta numurs: 250498-2017-AE-LVA-FINAS
Derīgs: 30.11.2020 - 29.11.2023
Sākotnējais izdošanas datums: 30.11.2017